Linkovi

Više stotina hiljada ljudi ispratilo Ðinðiæa - 2003-03-15


Više stotina hiljada graðana Beograda i Srbije uèestvovalo je u pogrebnoj povorci koju su mnogi nazvali poslednjom zajednièkom šetnjom sa Zoranom Ðinðiæem, a sahrani su pored èlanova porodice prisustvovali najviši državni funkcioneri, predstavnici verskih zajednica, nevladinih organizacija, mnogobrojne liènosti iz kulturnog i javnog života i zvaniènici više od sedamdeset inostranih delegacija. Opelom u hramu svetog Save od srpskog premijera oprostila se Srpska pravoslavna crkva, a na Novom groblju od Ðinðæa su se oprostili šef grèke diplomatije i predsedavajuæi Saveta ministara Evropske unije Jorgos Papandreu, srpski ministri pravde i finansija Vladan Batiæ i Božidar Ðeliæ i potpredsednik Demokratske stranke Zoran Živkoviæ.

U ime stranih zvaniènika šef grèke diplomatije Jorgos Papandreu poruèio je da æe Ðinðiæeva vizija Srbije biti ostvarena i da njegove ubice, koji moraju biti privedeni pravdi, ne mogu promeniti ono što je on izgradio sa svojim prijateljima a da æe nastojati da se ostvare Ðinðiæevi i snovi graðana Srbije da budu deo zajednièke Evrope.

U oproštajnom govoru u Aleji velikana na beogradskom Novom groblju, srpski ministar pravde Vladan Batiæ istakao je da je Ðinðiæ bio ispred vremena u kome je živeo i dostojan zadatka koga se prihvatio.

Srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ opraštajuæi se od premijera rekao je da Ðinæiæ u svom dvogodišnjem mandatu nije doneo ni jednu malu odluku. A jedan od najbližih Ðinðiæevih saradnika i potpredsednik Demokratske stranke Zoran Živkoviæ uputio je nekoliko poruka. Prijateljima iz sveta poruèio je da æe Srbija nastaviti da saraðuje i izvršava svoje meðunarodne obaveze, da æe svi u Vladi Srbije nastaviti put ka svim pravcima koje je Ðinðiæ otvorio, da æe Demokratska stranka ostati najbolje i najefikasnije sredstvo za dovoðenje Srbije u Evropu.

Obraæajuæi se stranim državnicima u Palati federacije koji su prethodno prisustvovali sahrani premijera Ðinðiæa, predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Maroviæ izjavio je da demokratske vlasti imaju snagu da nastave putem kojim je išao ubijeni srpski premijer ”naroèito sada kada vidimo koliko prijatelja imamo u Evropi.“ U Palati federacije bili su šef grèke diplomatije Jorgos Papandreu, predsednik Evropske komisije Romano Prodi, generalni sekretar Saveta Evrope Valter Švimer, nemaèki ministar spoljnih poslova Joška Fišer, šef amerièke delegacije Lorens Iglberger, Visoki predstavnik za Bosni i Hercegovinu Pedi Ešdaun, hrvatski premijer Ivica Raèan, austrijski kancelar Volfgang Šisel, šef civilne misije UN na Kosovu Mihail Štajner, albanski premijer Fatos Nano i drugi zvaniènici.

XS
SM
MD
LG