Linkovi

Vlada održala komemoraciju Ðinðiæu - 2003-03-14


Potpredsednik Vlade Žarko Koraæ poruèio je na komemorativnoj sednici ministarskog kabineta da ubistvo premijera Ðinðiæa neæe zaustaviti Srbiju na putu reformi koje je on zapoèeo i vodio.

Predsednik Skupštine državne zajednice Srbija i Crna Gora Dragoljub Miæunoviæ najavio je da æe se država obraèunati sa svima koji priželjkuju povratak na staro i koji su okrvavili ruke u proteklim godinama. Policajac koji neæe da uhapsi kriminalca je sauèesnik, a general koji odbije da izvrši naloženo neka skida epolet, poruèio je Miæunoviæ i pozvao sve demokratske snage da se okupe u stvaranju bolje države. Narodni pokret Otpor pozvao je sve graðane, demokratske snage i državne institucije da se ujedine u borbi protiv organizovanog kriminala i ocenio da bi u ovom trenutku izbori ili formiranje koncentracione vlade usporili tu borbu. Ubistvo premijera Ðinðiæa ne sme da se koristi za meðustranaèke obraèune, preraspodelu vlasti niti organizovanje bilo kakvih vanrednih izbora na kojima bi mafija diktirala uslove i pobednika, smatra Otpor.

Ubistvo premijera Ðinðiæa usporilo je poslove na dovršenju institucija Srbije i Crne Gore, pa je predsednik državne zajednice Svetozar Maroviæ zvanièno predložio Skupštini kandidate za Savet ministara. Kandidati su: za ministra spoljnih poslova Goran Svilanoviæ, za ministra odbrane Zoran Živkoviæ, za ministra za meðunarodne ekonomske odnose Branko Lukovac, za ministra za unutrašnje ekonomske odnose Amir Nurkoviæ i za ministra za ljudska i manjinska prava Rasim Ljajiæ. Kandidati za zamenike ministra spoljnih poslova i odbrane su Igor Lukšiæ i Vukašin Maraš.

Predsednik Skupštine Srbije i Crne Gore Dragoljub Miæunoviæ najavio je da je posle ubistva premijera Ðinðiæa moguæa izmena u mandatu za mesto ministra odbrane. Naime, potpredsednik Demokratske stranke Zoran Živkoviæ pominje se kao moguæi kandidat za novog srpskog premijera i u tom sluèaju, kao kandidat za ministra odbrane državne zajednice pominje se drugi potpredsednik Demokratske stranke Boris Tadiæ.

XS
SM
MD
LG