Linkovi

Iraèke opozicione snage neæe iæi u borbu - 2003-03-14


Komandant amerièke vojne jedinice koja obuèava iraèke opozicione snage u Madjarskoj, kaže da æe iraèki dobrovoljci uèestvovati uglavnom u operacijama pružanja pomoæi posle rata i da neæe biti ukljuèeni u borbe, kako se ranije pretpostavljalo. Sa više pojedinosti iz Pentagona se javio dopisnik Glasa Amerike, Aleks Belida.

Predsednik Buš je prošle godine odobrio poèetak programa za obuèavanje nekoliko hiljada pripadnika iraèke opozicije i za to odredio sumu od oko 92 miliona dolara. U to vreme, funkcioneri Pentagona su govorili da æe iraèki borci biti ukljuèeni u amerièke borbene jedinice kako bi u sluèaju napada služili kao prevodioci i vodièi. Ali general-major amerièke Kopnene vojske Dejvid Barno sada kaže da æe ovi regruti imati uglavnom neborbenu ulogu:

”Osnovna svrha programa obuke nije njihovo ukljuèivanje u jedinice na frontu. Ta svrha se razlikuje od onoga što sam pre nekoliko meseci vidjao u izveštajima o tom programu. Mislim da je taènije opisivati njihovu ulogu u humanitarnom smislu, kao saradnike koji æe pomagati amerièkim i koalicionim civilnim organizacijama pri oružanim snagama, u podruèjima u kojima su borbe završene.“

General Barno je komandant Snaga za obuku koje sprovode taj zadatak u jednoj madjarskoj vojnoj bazi. On kaže da je do sada jedna klasa pitomaca završila jednomeseènu obuku za pripadnike takozvanih Slobodnih iraèkih snaga, ali odbija da kaže koliko ih je u toj grupi, pozivajuæi se na bezbednosne razloge. U izveštajima iz Madjarske, ranije ovog meseca, reèeno je da ih je u prvoj grupi bilo 50. General Barno kaže da su oni sada rasporedjeni po jedinicama stacioniranim u Persijskom zalivu. Obuka dobrovoljaca obuhvata veštine samoodbrane i rukovanja lakim naoružanjem, zatim pružanje prve pomoæi, identifikaciju mina i korišæenje odeæe za zaštitu od hemijskog oružja. Iraèki dobrovoljci su takodje obuèavani u humanitarnom radu, kako civilnom tako i vojnom, i u tome kako pomagati žrtvama rata i raseljenim licima. General Barno kaže da su dobrovoljci uzrasta izmedu 18 i 55 godina, da su došli iz severne Amerike i zapadne Evrope, i da su pripadnici razlièitih vera i etnièkih grupa. Za vreme angažmana primaju skromne plate i nose jasno obeležene uniforme. Iako je do sada obuku završila samo jedna klasa, general Barno kaže da bi ove godine kroz obuku moglo da prodje èak 3 hiljade novih dobrovoljaca.

XS
SM
MD
LG