Linkovi

Nema saglasnosti u UN o Iraku - 2003-03-14


Šest neodluènih èlanova Saveta bezbednosti - Angola, Kamerun, Èile, Gvineja, Meksiko i Pakistan - razmatraju svoje ideje o rešenju intenzivnog neslaganja o daljim koracima u krizi sa Irakom. Te zemlje su odbile najnoviji britanski predlog kojim se odredjuje šest specifiènih kriterijuma za Irak da dokaže da eliminiše svoje oružje masovnog uništenja. No, meksièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Adolfo Agilar Zisner nije otkrio detalje napora šest neodluènih zemalja.

“Vlada Meksika mi je dala uputstvo da obavim ovde neke diplomatske aktivnosti u pravcu konsenzusa u Savetu bezbednosti. Nije mi dato uputstvo da diskutujem o tome javno.“

Veæina neodluènih èlanova Saveta bezbednosti nije javno iznela svoje gledište o britanskom predlogu. Pakistanski ambasador u Ujedinjenim nacijama je ukazao da u ovom trenutku ”nema jasnog izlaza“, ali da neodluèni èlanovi nastoje da budu od pomoæi. Britanski predlog, koji je cirkulisao prekjuèe, predstavlja najnoviji pokušaj da se postigne kompromis koji bi dao Britaniji, Španiji i Sjedinjenim Državama devet potrebnih glasova koji bi bez negativnih glasova stalnih èlanova - Kine, Francuske i Rusije - omoguæili usvajanje rezolucije kojom se ovlašæuje upotreba vojne sile ukoliko se Irak ne razoruža do 17. ovog meseca. Medjutim,španski ambasador u Ujedinjenim nacijama Inosensio Arias je ukazao pred novinarima da Èile i Meksiko nisu zadovoljni britanskim predlogom. “Ne želim da vam lažem. Jedan ili dva èlana rekli su da ne mogu da prihvate taj predlog, da mogu razgovarati o njemu, ali da im nije po volji.“

Sjedinjene Države i Britanija su predoèile da neæe izneti danas na glasanje nacrt rezolucije kojom se Iraku daje rok od 17. ovog meseca da se razoruža. Amerièki ambasador Džon Negroponte je ukazao da bi diplomatiji trebalo dati “još malo vremena“ da bi bila delotvorna, iako je vreme pri kraju, a Savet bezbednosti nije bliže sporazumu.

”To je otegnut proces i, oèigledno, vreme je pri kraju, Smatram, medjutim, da želimo, naroèito u svetlu prekjuèerašnje britanske inicijative, da uložimo dodatan napor da bismo videli da li možemo ostvariti neku vrstu osnove za razumevanje u Savetu bezbednosti.“

Oèekivalo se da æe se nezvaniène diskusije o sledeæem koraku u krizi sa Irakom nastavii danas. Glavni vojni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks trebalo bi da podnese u ponedeljak novi izveštaj sa specifiènim merama o razoružavanju Iraka.

XS
SM
MD
LG