Linkovi

Amerièka štampa o ubistvu Ðinðiæa - drugi deo - 2003-03-14


Kako se ukazuje u jednom od vodeæih listova, veæina Amerikanaca nije poklanjala veliku pažnju Balkanu posle izruèenja Slobodana Miloševiæa medjunarodnom tribunalu za ratne zloèine u Hagu. Nakon teroristièkih napada 11. septebra 2001. u Njujorku i Vašingtonu, ova zemlja je usredsredila pažnju na vlastitu bitku sa terorizmom. Medjutim, snajpersko ubistvo srpskog reformskog premijera Zorana Djindjièa brzo je preusmerilo pažnju na taj èesto eksplozivi region južne Evrope. Evo kako se prerana nasilna smrt premijera Djindjiæa sagleda u uvodniku bostonskoh lista ”Christian Science Monitor.“

“Srbima neæe biit lako da nadju zamenu za modernistu Djindjiæa. Djindjiæ je uspeo da ujedini mnoge poliitèke frakcije mirnim ubedjivanjem i saradnjom sa Zapadom u slanju osumnjièenih za ratne zloèine u Hag... Pokušao je da uvede ekonomske reforme i vladavinu zakona u zemlji koju su rastrgla èetiri rata koja je zapoèeo Miloševiæ. I Evropska unija i Sjedinjene DRžave moraju sada preispitati politièki pritisak koji su vršile putem ekonomske pomoæi da bi podstakle reforme koje je zapoèeo Djindjiæ.

Prema uvodniku njujorškod lista “Newsday“:

“Dok se srpskom tiraninu Slobodanu Miloševiæu sudi u Hagu za zloèine protiv èoveènosti, u Beogradu demokratski reformista Zoran Djindjiæ leži na odru...Ironièno je što, suprotno Miloševiæu, dobri umiru prevremeno u Srbiji. Preostaje samo nada da je Djindjiæeva smelost i principijelnost nadahnula druge sprske lidere da se odupru sunovratu svoje zemlje u novi ponor autokratije. “

U uvodniku lista “Post“ u Sinsinatiju upuæuje se upozorenje Zapadu posle atentata na premijera Djindjiæa .

” Zapad je preokupiran Irakom, ali Balkan ne može biti zanemaren. Amerièke i evropske vojne snage su još uvek potrebne da se spreèi sukob... Status Kosova još nije rešen. I u samoj Srbiji , posle poluvekovnog komunizma i autoritarizma, demokraija i tržišna priveda još uvek su krhke.“

Uvodnièar baltimorskog lista “Sun“, najitražnijeg glasila u saveznoj državi Merilendu , takodje je pod snažnim utiskom tog politièkog ubistva.

“Srbija je u veoma teškom položaju posle tog atentata, što nije dobra vest za nju, njene susede i svet. Bilo je to ubistvo u mafijaškom stilu u zemlji u kojoj je teško odvojiti reè mafija od reèi Srbija. Vlasti su optužile takozvani “zemunski klan“ za izvršenje tog ubistva. Vodje klana su bile povezane sa Djindjiæem u periodu pred svrgavanje Slobodana Miloševiæa pre dve godine , ali ovo što se desilo nije neslaganje medju lopovima. Mnogi Srbi sada strahuju da bi nedavni napredak mogao da se izgubi zbog kriminalno-politièkog ubistva u gradu u kome mafijaši nose nadimke kao što su Bagsi, Idiot i Pacov.“

Kako se objašnjava u uvodniku lista “Commercial Appeal“ u Memfisu:

“Djindjiè je imao neprijatelje i ta lista mu èini èast. Na njoj su lojalisti odani svrgnutom diktatoru Slobodanu Miloševiæu , osumnjièeni za ratne zloèine koji strahuju od ekstradicije, nepokajani komunisti, nacionalistièki fanatici i gangsteri. Djindjiæ je predano radio u politièkoj atmosferi zatrovanoj ostacima otrovnog Miloševiæevog nacionalizma. “

Prema uvodniku denverskog lista “Rocky Mountain“:

”Atentat na Djindjiæa je korak unazad za Srbiju i stabilnost na Balkanu. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju saradjivati sa demokratskim reformistima u Srbiji da bi nazadovanje bilo samo privremeno.“

Neki novinski komentatori iznose lièno mišljenje. Medju njima je i Lora Silber iz Institita za otvoreno društvo i koautorka knjige “Jugoslavija: smrt jedne zemlje.“ Lora Silber oživljava u “New York TImesu“ svoje seæanje na premijera Djindjiæa .

”Pre dve nedelje u Beogradu obrela sam se u dnevnoj sobi Zorana Djindjièa... dok je prvi demokratski izabrani premijer Serbije, sa telefonskom slušalicom u jednoj ruci i daljinskim upravljaèem u drugoj šetao prostorjiom. Teško je sada poverovati da je otišao zauvek. Optimistièan i pun planova, to nije bio èovek èija se smrt oèekivala skoro. Njegovo ubisto je tragedija Srbije i pouka Sjedinjenim Državama ...Nešto slièno æe se verovatno dogoditi kadgod Amerika pokuša da ukloni gnusnog opasnog despota--kao što je pomogla da se svrgne Miloševiæ i kao što pokušava da svrgne Sadama Huseina. Režim, naroèio režim koji je uspostavljen u izolaciji u Iraku, Srbiji i Severnoj Koreji, ne umire smræu jednog èoveka. Bezbednosni aparat postaje slièan hidri u borbi da preživi. Nema sumnje da su se ljudi koji su ubili Zorana nadali da æe tiim mecima Srbija biti gurnuta u metež , da æe prekinuti saradnju sa Hagom i da æe sledeæi izabrani lider biti slab u poredjenju sa Zoranom Djindjiæem po hrabrosti i inteligenciji. Bojim se da su bili u pravu. “

XS
SM
MD
LG