Linkovi

Hašku sud izražava žaljenje zbog ubistva Zorana Ðinðiæa - 2003-03-14


Izraze sauèesæa u ime èitavog tribunala uputio je i novoizabrani predsednik suda Teodor Meron opisujuæi Djindjiæa kao èoveka koji je medjunarodnu pravdu približio regionu koji je prošao kroz užasne zloèine Glavni tužilac Karla Del Ponte je u ime tužilaštva i svoje lièno ime izrazila duboko žaljenje rekavši da je izgubila i prijatelja a ne samo najhrabrijeg èoveka koji je saradjivao sa tribunalom i razumeo da je to dobro za njegovu zemlju. Neka vrsta utuèenosti ili stanja neizvesnsti je prema reèima upravnika Pritvorske jedinice UN Timotija Mekfadena vladala i medju optuženima u pritvoru.

Ove sedmice je polaganjem zakletve 18 nedavno izabranih sudija u Hagu sveèano inaugurisan i stalni Medjunarodni Krivicni sud. Sudije medju kojima je i 7 žena su se u prisustvu holandske kraljice Beatris i generalnog sekretara UN Kofija Anana obavezali da æe èasno predano i nepristrasno obavljati svoju dužnost. Za predsednika suda je izabran kanadski sudija Filip Kirsh.

Nekoliko sati ranije na vetrovitoj plaži Sheveningena podignut je bedem za odbranu od moguæe amerièke invazije na Hag. Reè je o akciji "Svi za pravdu pravda za sve" holandske organizacija "Hogerhand" koja predstavlja odgovor na amerièki zakon o zastiti pripadnika oruzanih snaga Sjedinjenih Država" koji predsednika Buša ovlašæuje da upotrebi "sva neophodna sredstva" da oslobodi amerièke državljane koji dospeju u pritvor MKS.

Iznad simboliènih utvrdjenja 89 zemalja, ukljuèujuæi i pet država bivše Jugoslavije, koje su ratifikovanjem Rimskog Statuta omoguæile uspostavljenje ovog suda podignute su zastave a pokretu se pridružio i 83 ogodišnji Amerikanac Bendžamin Ferenc, nekadašnji tužilac na sudjenju za ratne zloèine u Nirnbergu i jedan od rodonaèelnika ideje o osnivanju MKS.

Na sudjenju Slobodanu Miloseviæu se kao svedok suda pojavila Dr. Helena Ranta šef forenzièkog tima EU koji je istraživao dogadjaje u kosovskom selu Raèak. Spornu izjavu u jednom dokumentarnom filmu "da je masakr u Raèku mogao da bude isceniran" dr. Ranta je objasnila precizirajuæi da je kao i svaki nauènik na poèetku istrage morala da bude otvorena za sve moguænosti, pa i takvu. Odgovarajuæi na pitanja tuzioca, medjutim Helena Ranta potvrdila je da ta moguænosti nije bila prisutna i po završetku istrage evropskih forenzièara.

Slobodan Miloševiæ, koji je u dosadašnjem toku sudjenja veæ koristio snimak izjave finske forenzièarke kao potvrdu svoje teze, je ispitujuæi Dr. Ranta praktièno optužio da su njene izjave poslužila kao opravdanje za NATO intervenciju 1999. godine. Posle intervencije sudije Meja koji je preformulisao pitanje Dr Ranta je odbacila takve optužbe i podsetila da su svi èlanovi tima bili Finci a da Finska nije èlanica NATO. "Utoliko gore", prokomentarisao je Slobodan Miloševiæ.

XS
SM
MD
LG