Linkovi

Ðinðiæeva smrt imaæe posledice po odnose Srbija - Crna Gora - 2003-03-14


Nestanak sa politièke scene premijera Ðinðiæa mogao bi da otvori izvjesnu krizu u funkcionisanju organa Unije, smatra politièki analitièar Srðan Darmanoviæ, jer su ti novi organi nastali na savezu politièke veæine koju je personifikovao upravo ÐinðiæSada je pitanje, misli Darmanoviæ, koja æe se veæina formirati u Srbiji, odnosno nosilac vlasti i autoriteta:

”Ali u svakom sluèaju, iako je Crna Gora u organima zajednice zaštiæena tom svojom glasaèkom veæinom,pitanje partnerstva sa onima koji æe biti na vasti u Srbiji nije sve jedno za Crnu Goru, jer se pokazalo u posljednje vrijeme da su ti dogovori i savzništvo sa vladom Zorana Ðinðiæa izgledali prilièno kompromisno i funkcionisali,rekao bih, relativno uspješno u toj prvoj fazi. pitanja.“

I analitièar Miodrag Vlahoviæ misli da æe ubistvo Zorana Ðinðiæa, kako je rekao, ugroziti ne samo srpsko crnogorsku državnu zajednicu, veæ i demokratske i reformske proces u Srbiji.

I mišljenje ekonomskih eksperata je nepodijeljeno da æe taj tragièni dogaðaj imati ozbiljne ekonomske implikacije, jer æe doæi do smanjenja moguænosti za privlaèenje stranog kapitala i investicija u Crnu Goru, ali i u Srbiju.

Meðutim, savjetnik predsjednika Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da taj dogaðaj neæe imati ozbiljnijih posljedica na bezbjednosnu situaciju u ovoj Republici:

”Mislim da neæe to imati velike implikacije na Crnu Goru. Jer, što se tièe politièke situacije u crnoj Gori, ona je stabilna. Što se tièe bezbednosti, takoðe. Ali, valja biti uvijek oprezan, jer to zlo, terorizam, on uvijek hoæe i teži da se prelije.“

XS
SM
MD
LG