Linkovi

Evropa obeæava pomoæ i podršku Srbiji - 2003-03-13


Solana i Paten došli su u Beograd da posle ubistva srpskog premijera Zorana Ðinðiæa lièno izraze solidarnost Evrope graðanima Srbije i javno podrže vlasti u daljim reformama i demokratizaciji zemlje. Posle razgovora sa zvaniènicima u Beogradu Solana i Paten obratili su se novinarima. Došao sam da vam kažem da smo sa vama i da æemo nastaviti da budemo sa vama, ispuniæemo snove naroda ove zemlje, rekao je Solana. Koliko shvatamo to je san o približavanju Evropskoj uniji. Želim da ponovim da je to sutina ovog dolaska, da budem fizièki ovde sa vama i da vam prenesem oseæanje svih graðana Evrope da ste i vi deo iste porodice, rekao je Havijer Solana.

I evropski komesar za spoljne poslove Kris Paten istakao je da je bilo veoma važno da on i Solana odmah doðu i Beogradu saopšte evropsku poruku. Želim da bude potpuno jasno, nameravamo da budemo uz vas, da radimo sa vama, nameravamo da vam pomognemo na putu koji smo zapoèeli, na putu sa kojeg nema povratka, rekao je Paten. Put pred vama do naše porodice je jasan, biæe onih koji æe pokušati da vas spreèe da ga preðete, ali mi želimo da vam pomognemo da preðete svaku prepreku i svaku blokadu da bi uskoro ostvarili vaše i snove premijera Ðinðiæa, rekao je Kris Paten.

Predsednica srpskog Parlamenta Nataša Miæiæ zahvalila se na podršci Evropske unije zapoèetim reformama i putu ka Evropi, a zatim izrazila oèekivanje da æe doæi do jedne vrste korigovanja politike evropskih institucija prema našoj zemlji i jedan dodatni viši stepen razumevanja prema graðanima Srbije i Crne Gore koji su jasno opredeljeni ka Evropi.

Posle susreta sa Solanom i Patenom šef diplomatije Srbije i Crne Gore Goran Svilanoviæ izrazio je oèekivanje da æe meðunarodna zajednica podržati zemlju posle ubistva premijera Ðinðiæa. Njihov dolazak je signal podrške i odluènosti Evropske unije da ne dopusti da Srbija ne krene bilo kuda, osim u pravcu koji je definisan septembarskim izborima 2000. godine i petooktobarskim dogaðajima, a to, bez sumnje, znaèi ka èlanstvu u Evropskoj uniji, ocenio je ministar Svilanoviæ.

Prisustvo evropskih komesara Havijera Solane i Krisa Patena srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ ocenio je kao eklatantnu podršku meðunarodnih finansijera i donatora reformama u Srbiji, a ima naznaka da æe ta podrška biti dodatno ojaèana.

XS
SM
MD
LG