Linkovi

Amerièka štampa o ubistvu Ðinðiæa - prvi deo - 2003-03-13


”U zemljama koje nemaju institucije, pojedinci su od veæeg znaèaja,“ kaže na poèetku svog uvodnika današnji Njujork tajms. ”Dok je Slobodan Miloševiæ vukao zemlju natrag u srednji vek, Zoran Ðinðiæ je sve do juèe pokušavao da je uvede u modernu Evropu,“ kaže Njujork tajms i nastavlja:

”Ima i drugih proreformskih politièara u Srbiji, ali ni jedan nema oštroumnost i snagu vizije kakve je imao Ðinðiæ. Moguæe je da æe prazninu koju je ostavio za sobom popuniti moænici u sprezi sa Miloševiæem, koji su još uvek uticajni u vojsci, paravojnim snagama i tajnoj policiji. Ako se to dogodi, savez Srbije i Crne Gore mogao bi da propadne i zemlja bi još jednom mogla da postane destabilizujuæa snaga na Balkanu. Zapad bi trebalo da se odupre iskušenju da ublaži uslove za dodeljivanje pomoæi Srbiji, koji traže saradnju sa tribunalom u Hagu.“

”Ðinðiæ je znao kakvom riziku se izlaže, ali je smatrao da može da nadmudri svoje neprijatelje. U tome nije uspeo pa su Srbija i svet danas zbog toga siromašniji,“ zakljuèuje u svom uvodniku Njujork tajms. Prestonièki Vašington post u svom uvodniku takodje iznosi gledište da su najopasniji Ðinðiæevi neprijatelji bili ratni zloèinci i organizovani kriminal povezan sa starim Miloševiæevim režimom. List zatim ovako razmatra moguæ razvoj dogadjaja:

”Sada je pitanje da li æe rascepkana grupa srpskih politièara koja je ostala iza Ðinðiæa preuzeti njegovu oštrinu prema kriminalcima kao svoj legat. Ako se demokratski lideri ne budu odluèno suprotstavili mreži nacionalistièkih kriminalaca i gangstera, teško steèen napredak u Srbiji mogao bi da bude izgubljen. Jedan od lidera koji bi mogao da napravi pomak je Vojislav Koštunica. On bi sada trebalo da pomogne srpskim demokratama u dovodjenju Ðinðiæevih ubica pred lice pravde i iskorenjivanju opasnih snaga koje ostanu iza njih.“

Tako piše današnji Njujork tajms. Na kraju, evo i gledišta dnevnika Boston gloub, koji kaže da ”ubistvo Zorana Ðinðiæa ilustruje sa kakvim se teškoæama Srbi suoèavaju u izgradnji demokratske politièke kulture, ukorenjene u vladavini zakona:“

”U zdravom demokratskom okruženju Ðinðiæeva borbenost mogla je da ga uèini metom žestokih verbalnih napada, ali ne snajperskih hitaca. Njegovo ubistvo mogli su da narede ili bosovi podzemlja, èije poslove je poèeo snažno da ugrožava, ili ultranacionalisti, besni na njega što je predao Miloševiæa Haškom tribunalu.“

”Ðinðiæevo ubistvo,“ zakljuèuje Boston gloub, ”pokazuje da nije dovoljno izabrati lidere. Demokrate u Srbiji moraju da se ujedine kako bi spasle svoju mladu demokratiju od kriminala u politici i politièkih kriminalaca.“

XS
SM
MD
LG