Linkovi

SAD kritikuju Francusku zbog pretnje vetom - 2003-03-13


Administracija predsednika Buša je juèe uputila Francuskoj oštre kritike zbog nedvosmislene pretnje da æe staviti veto na svaku novu rezoluciju Saveta bezbednosti kojom bi se ovlastila upotreba sile protiv Iraka. Predstavnik Državnog sekretarijata je saopštio da veto - koji izgleda da garantuje francuski predsednik Žak Širak - umanjuje verovatnoæu za mirno razoružanje Iraka. Iz Državnog sekretarijata se javlja izveštaè Glasa Amerike Dejvid Golast.

Zvaniènici administracije predsednika Buša i ne pokušavaju da prikriju nezadovoljstvo zbog onoga što se svodi na aktivnu diplomatsku kampanju Francuske protiv amerièko-britansko-španskog nacrta rezolucije kojom se ovlašæuje upotreba sile. Ipak, ti zvaniènici su pretežno izbegavali javno upuæivanje kritike sve dok francuski predsednik Žak Širak, u intervjuu na francuskoj televiziji u ponedeljak uveèe, nije rekao da bi njegova vlada u svakom sluèaju uložila veto na novu rezoluciju. Na juèerašnjoj (sreda) konferenciji za novinare, portparol Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je rekao da je izjava predsednika Širaka “uznemirujuæa”. Bauèer je ukazao da pretnja vetom, bez obzira na okolnosti, predstavlja “upravo pogrešan signal” Bagdadu i onima koji i dalje gaje nadu da na Irak može da se izvrši pritisak da se razoruža mirno - zahvaljujuæi diplomatiji i gomilanju vojnih snaga u regionu koje predvode Sjedinjene Države.

“Svi znamo da Irak reaguje, da preduzima korake ka razoružavanju samo pod pritiskom. Taj pritisak održava prisustvo amerièkih, britanskih, australijskih i drugih snaga u regionu. Ali reæi Iraku da u svakom sluèaju neæe biti predmet nove rezolucije, uistinu znaèi uputiti pogrešan signal Bagdadu i prema našem mišljenju umanjuje verovatnoæu da možemo da privolimo Irak na mirno razoružavanje.”

Bauèer je takoðe kritikovao Nemaèku, koja nije stalna èlanica Saveta bezbednosti, zbog njenog bezuslovnog protivljenja upotrebi sile, uz zapažanje da je to bio stav i tokom izborne kampanje kancelara Gerharda Šredera koja je prethodila raspravi o Iraku u Ujedinjenim nacijama. Uprkos onome što se ovde vidi kao siguran francuski veto, predsednik Džordž Buš i državni sekretar Kolin Pauel nastavljaju telefonsku diplomatiju u pogledu nacrta rezolucije, u nadi da æe izmene koje predlaže kopokrovitelj rezolucije, Britanija, barem obezbediti veæinu glasova èlanica Saveta bezbednosti prilikom glasanja koje Sjedinjene Države i dalje oèekuju do kraja nedelje. Bauèer je saopštio da je administracija predsednika Buša podržala britansku ideju postavljanja odreðenih uslova Sadamu Huseinu, premda je portparol Državnog sekretarijata rekao da nije jasno da li bi ti uslovi bili ukljuèeni u sam nacrt rezolucije ili podneti kao poseban dokument. Bauèer je ponovio da bi Sjedinjene Države mogle da prihvate izvesno pomeranje krajnjeg roka za razoružanje u sadašnjem nacrtu posle 17. ovog meseca, ali je dodao da je odlaganje za 30 ili 45 dana koje predlažu neke èlanice kao kompromis, neprihvatljivo za Sjedinujene Države.

XS
SM
MD
LG