Linkovi

Politièki analitièar radio mreže ABC, Ben Vorks - 2003-03-12


”Želim da ukažem na reagovanja medija i zvaniènog Vašingtona,“ rekao je Vorks. ”U jeku izveštaja o Iraku i amerièkoj super bombi, beleži se i tragièna smrt sprskog premijera Zorana Djindjiæa. Medjutim, na Kapitol Hilu, ta vest æe biti povoljno primljena od onih koji se zalažu za anti-srpsku kampanju. Kao što znate, u Beogradu su izvršeni brojni atentati, što æe pomoæi u daljem stvaranju nepovoljnog imidža o Srbiji. Ubistvo Djindjiæa bi moglo da se negativno odrazi na unapredjenje trgovinskih odnosa sa SAD i na priliv stranih investicija. Na nesreæu, atentat se dogodio u vreme neizvesne situacije na jugu Srbije i na Kosovu i nakon incijative Djidnjiæa za rešavanje tog pitanja.“

Šta atentat na premijera Djindjiæa predstavlja za odnose Srbije sa medjunarodnom zajednicom, glasilo je naše sledeæe pitanje:

”Strašno je što ljudi ginu u atentatima,“ odgovoruio je Ben Vorks. ”Mada je Djindjic uživao medjunarodni ugled, kao i Koštunica, kratkoroèno gledano, u toj zemlji æe zavladati neizvesnost. Ali nakon novih izbora, situacija æe se stabilizovati kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu. Vreme je da se uspostavi vladavina zakona, da se èuje glas srpskog naroda i da se pojavi principijelni lider koji æe stati na èelo tog naroda. Srpski narod je taletovan i obrazovan i može mnogo da ponudi. Medjutim, ne treba èekati na pomoæ spolja, kao na Godoa, jer Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu. Treba okonèati korupciju, zavesti pravnu državu i slobodnu trgovinu.

XS
SM
MD
LG