Linkovi

Amerièki Kongres o rekonstrukciji Iraka - 2003-03-12


Zakonodavci, pogotovo demokrate, vrše pritisak na administraciju da pruži svoje procene troškova za obnovu civilnih i politièkih institucija Iraka. Bili su posebno razoèarani što se dvojica zvaniènika administracije nisu odazvala pozivu da uèestvuju na današnjem pretresu, o tim pitanjima, u sentatskom Odboru za spoljnopolitièke odnose. Direktor Agencije za meðunarodni razvoj, Endru Nacios i šef Kancelarije Pentagona za obnovu i humanitarnu pomoæ, general Džej Garner, nisu mogli da doðu zbog -- kako je navedeno -- drugih obaveza. Senator Rièard Lugar iz Indijane predsedava tim odborom: “Smatram da je propuštena prilika da administracija izloži svoje poglede u vezi obnove Iraka”.

Senator Kris Dod, jedan od vodeæih demokratskih èlanova tog odbora, izrazio je -- kako je rekao -- “nelagodnost zbog naèina na koji je administracija pristupila tom pitanju”: “Došlo je vreme da administracija bude otvorena prema svima nama”.

Svedoci koji su se pojavili na pretresu dali su svoje procene troškova obnove Iraka. Erik Švorc je direktor Nezavisne radne grupe za posleratni Irak u Savetu za spoljnopolitièke odnose: “Prema procenama Kongresnog ureda za budžet, meseèni troškovi za održavanje oko 75,000 mirovnih i trupa za stabilizaciju iznosili bi milijardu 400 miliona dolara, èemu treba dodati i 3 milijarde dolara za humanitarnu i ekonomsku pomoæ u prvoj godini. Ukupni godišnji izdaci iznosili bi -- rekao bih -- skromnih, oko 20 milijardi dolara .”

Administracija predsednika Buša do sada nije pružila nikakve procene izdataka, objašnjavajuæi da æe više faktora uticati na te troškove, ukljuèujuæi razmere šteta od ratnog sukoba i pitanja da li æe iraèki lider, Sadam Husein uništavati iraèka naftna polja. Amerièka vlada je, inaèe juèe, objavila da je pozvala nekoliko kompanija, ukljuèujuæu Haliburton -- kompaniju za energetsku infrastrukturu èiji je generalni direktor bio potpredsednik Dik Èejni -- da daju svoje ponude za projekte obnove u Iraku.

XS
SM
MD
LG