Linkovi

Francuska inicijativa za pridobijanje afrièkih zemalja - 2003-03-11


Francuski ministar inostranih poslova, Dominik de Vilpen obilazi tri afrièke zemlje èlanice Saveta bezbednosti u želji da ih nagovori da ne glasaju za novu rezoluciju o Iraku. U meðuvremenu, visoki britanski zvaniènik takoðe namerava da poseti iste tri zemlje u nadi da æe pridobiti njihovu podršku za pomenutu rezoluciju. Iz Abidžana izveštava dopinsik Glasa Amerike, Èelis Mekdonou:

Francuski ministar inostranih poslova, Dominik De Vilpen, je izjavio da bi njegova vlada mogla da uloži veto na bilo kakvu rezoluciju kojom se otvara put za rat sa Irakom. Vilpen je to rekao u Jaundeu, na kraju sastanka sa predsenikom Kameruna, Polom Bijom (Paul Biya), u sklopu svoje ubrzane turneje po Africi koja ima za cilj pridobijanje podrške francuskom anti-ratnom stavu. Vilpen je veæ završio posetu Angoli, dok je poslednje odredište Gvineja.

Te tri zemlje, Angola, Gvineja i Kamerun su ne-stalne èlanice Saveta bezbednosti, ali od njih zavisi ishod glasanja po pitanju Iraka. Nijedna od tih zemalja nije javno saopštila kako æe da glasa. Za usvajanje predložene rezolucije kojom se otvara put za rat potrebno je devet glasova u 15-èlanom Savetu bezbednosti ukoliko nijedna od pet stalnih èlanica tog tela -- Sjedinjene Države, Britanija, Francuska, Rusija i Kina -- ne bude uložila veto. Šef francuske diplomatije, de Vilpen je u meðuvremenu u Jaundeu saopštio da Francuska neæe dozvoliti usvajanje rezolucije u kojoj se predviða trenutnu primenu sile u Iraku.

Ukoliko u roku od sledeæih nekoliko dana bude podneta takva rezolucija, Francuska æe je odbaciti - rekao je de Vilpen. On obilazi pomenute afrièke zemlje u nadi da uveri jednu ili više njih da glasaju protiv rezolucije, kako Francuska ne bi bila primorana da uloži veto. Ranije, na završetku De Vilpenove posete Luandi, ministar inostranih poslova Angole, Žoao Bernardo de Miranda, je izjavio da Angola neæe dozvoliti da donosi odluke pod pritiskom. Takoðe je rekao da se Angola neæe izjašnjavati sve dok ne doðe vreme za glasanje u Savetu bezbednosti. Novinarima je, meðutim, rekao da je rat neizbežan.

I Britanija je u meðuvremenu uputila visokog izaslanika na sliènu turneju u tri afrièke zemlje. Britansko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da æe sekretar za Afriku, Valeri Ejmos posetiti Gvineju, Kamerun i Angolu da bi ih pridobila da glasaju za rezoluciju koju podržavaju Sjedinjene Države. Mnoge diplomate smatraju da æe politika pružanja pomoæi i trgovine presudno uticati na zemlje od kojih zavisi ishod glasanja u Savetu bezbednosti.

Francuska pruža najveæu bilateralnu pomoæ Gvnieji, dok su Sjedinjene Države najveæi donator pomoæi Angoli. Amerika ulaže najveæe investicije u angolsku kljuènu naftnu industriju, mada je francuska naftna kompanija Total-Final-Elf takoðe uveliko angažovana u tom zemlji. Vašington ima jake veze i sa Gvinejom, koja je bivša francuska kolonija, ali èiji su odnosi sa Francuskom narušeni u proteklih nekoliko godina. Kamerun je takoðe bivša francuska kolonija, ali je za razliku od Gvineje zadržao je bliske veze sa Parizom.

XS
SM
MD
LG