Linkovi

Staljin i Sadam - 2003-03-09


Ovog meseca pre pedeset godina umro je sovjetski tiranin Josif Staljin. Posle decenija brutalnog ugnjetavanja i ekonomskog lišavanja ljudi, u Sovjetskom Savezu su poèeli da dišu malo lakše. No, prošlo je još nekoliko decenija pre nego što su Rusija i druge bivše sovjetske republike raskinule sa komunizmom. U celoj istoriji ovog sveta malo je vladara koji mogu da se mere po svireposti sa Josifom Staljinom. Same brojke govore. Staljinova tajna policija pobila je milione ljudi. Najmanje šest miliona ljudi je umrlo od gladi koju je prouzrokovala vlada. Procenjeno je da je osamnaest miliona ljudi bilo poslato u logore za prinudni rad gde je veliki broj njih umro od gladi, hladnoæe, bolesti ili preteranog rada. Stotine miliona ljudi su provele ceo život u strahu. Taj rekord je teško izjednaèiti. No, ima onih koji to pokušavaju. Medju njima je iraèki tiranin Sadam Husein. Staljin je - kako je izvešteno - jedan od heroja Sadama Huseina. Sadamova karijera je slièna karijeri Staljina po mnogo èemu. Poput Staljina, Sadam postojano primenjuje teror i ubijanje da bi ojaèao svoju vladavinu. Poput Staljina, Sadam drži apsolutnu vlast u svojim rukama i ovekoveèuje kult liènosti. I, poput Staljina, Sadam zatvara, muèi i ubija ne samo pojedince nego cele grupe koje vidi ili žigoše kao pretnju. Said Aburiš je svojevremeno radio u iraèkoj vladi zbog èega je bio u bliskoj vezi sa Sadamom Huseinom. Prema njegovim reèima, “sve što je Sdaam radio imalo je staljinistièko obeležje. Naroèito oslanjanje na sistem bezbednosti, a ne na vojne snage...Upotreba kriminalnih elemenata u sistemu bezbednosti. Ti ljudi su bili polupismene siledžije lojalne Sadamu bez koga bi bili niko i ništa...Sadam se otarasio svakog koga je želeo da se otarasi,“ zakljuèuje Said Aburiš. Takva je priroda režima u Iraku sa kojom je danas suoèen svet. Staljinistièka vrsta tiranije koja guši iraèki narod, preti susednim zemljama i prkosi Ujedinjenim nacijama odbijajuæi da se odrekne proizvodnje oružja masovnog uništenja i dalekometnih raketa. Kako je predsednik Džordž Buš predoèio, iraèki narod “pati suviše dugo...Sloboda za iraèki narod je veliki moralni i strateški cilj. Iraèki narod to zaslužuje; bezbednost svih zemlja to zahteva.“

XS
SM
MD
LG