Linkovi

El Baradej:”Tvrdnje su neosnovane“ - 2003-03-08


Direktor Meðunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed el Baradei je izjavio da su tvrdnje da je Irak nedavno pokušao da uveze uranijum iz Nigera - neosnovane. O tome izveštava saradnik GA Aleks Belida.

Direktor Meðunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed el Baradej je izjavio da je ta agencija i dalje voljna da istraži nove dokaze u vezi sa namerom Iraka da krišom uveze nuklearni materijal iz Afrike. Meðutim,El Baradei je u svom izlaganju u Savetu bezbednosti odbacio dokumenta koja je dostavio, kako je rekao, ”jedan broj država“ u vezi sa dogovorom izmeðu Nigera i Iraka iz 1999. i 2001. o prodaji uranijuma. El Baradej je naveo da je Medjunarodna agencija za atomsku energiju analizirala prepisku vlade Nigera da bi uporedila format, sadržaj i potpise onih koji su povezani sa dokumentacijom o prodaji uranijuma. Prema njegovim reèima, posle opsežne analize, Medjunarodna agencija za atomsku energiju je uverena da dokumenta koja su èinila osnovu tvrdnje o nedavnoj transakciji uranijuma izmeðu Iraka i Nigera, u stvari nisu autentièna i da je ta tvrdnja neosnovana. Amerièki zvaniènici su priznali da im je predoèena dokumentacija o vavodnom tajnom sporazumu zakljuèenom u leto 2000, prema kojem je Niger trebalo da obezbedi Iraku 500 metrièkih tona kocentrisane rude uranijuma. Amerièki zvaniènici su,medjutim, è stavili su do znanja da nema dokaza da je išta od tog materijala ikada otpremljeno u Irak. Upozorili su takodje da je ta transakcija mogla biti obavljena tajno , bez znanja nigerske vlade, od strane pojedinaca željnih brze zarade. Isti zvaniènici su ,meðutim, napomenuli da je Niger prodao Iraku rudu uranijuma poèetkom 80-ih godina - što je èinjenica koja je dokumentovana od strane Meðunarodne agencije za atomsku energiju. Jedan obaveštajni izvor je ukazao juèe u intervjuu Glasu Amerike da je su tvrdje o novoj iraèko-nigerskoj nagodbi nagodni mogle biti pokušaj da se diskredituje francuska vlada jer je jednoj francuskoj firmi data kontrola nad rudnicima uranijuma u Nigeru. Meðutim,isti izvor je jasno dao do znanja da dokumenta nisu fabrikovana u Sjedinjenim Državama. . Francuska je oštar protivnik moguæe amerièke vojne akcije protiv Iraka, zbog iraèkog programa proizvodnje hemijskog, biološkog i nuklearnog oružja. Sjedinjene Države su ukljuèile optužbu da je Irak pokušao da kupi uranijum od Nigera u saopštenje o stanju izdatom u decembru prošle godine. U tom saopštenju se takodje dovodi u pitanje verodostojnost tvrdnje iraèke vlade o nastojanjima da se razoruža. Jedan funkcioner Stejt dipartmenta je ukazao juèe u intervjuu Glasu Amerike da zaklujèak Medjunarodne agencije za atomsku energiju da su takve tvrdnje neosnovane, nije potkopao opštu verodostojnost amerièke optužbe protiv Iraka da izbegava da se razoruža. El Baradej je predoèio juèe u svom izveštaju da inspektori Medjunarodne agencije za atomsku energiju nisu našli dokaze ili prihvatljive pokazatelje o oživaljavanju programa proizvodnje nuklearnog oružja u Iraku.

XS
SM
MD
LG