Linkovi

Igor Ivanov predoèio da Rusija neæe podržati novu rezoluciju Saveta bezbednosti - 2003-03-08


Rusija se oštro suprotstavila nacrtu rezolucije Sjedinjenih Amerièkih Država, Velike Britanije i Španije da se Iraku da rok do 17. ovog meseca da se razoruža. Dopisnik Glasa Amerike iz Moskve Lisa Mek Adams izveštava o reagovanju ruske vlade na nacrt rezolucije koji je dostavljen na juèerašnjem sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Najnovija rezolucija Saveta bezbednosti o Iraku bi mogla biti stavljena na glasanje veæ u utorak. No, ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov je predoèio da ruska vlada neæe podržati predloženu rezoluciju. Prema njegovim reèima, ta rezolucija sadrži faktièki ultimatum kojim se otvara put ratu koji bi, po uverenju Rusije, bio neopravdan i nepreporuèljiv. Ivanov je naglasio da Rusija i dalje podržava gledište da nije potrebna nova rezolucija, nego samo više vremena da bi se omoguæila primena postojeæih rezolucija. Ivanov je takodje upozorio predsednika SAD Džordža Buša da æe svaka upotreba sile protiv Iraka bez prethodnog odobrenja Saveta bezbednosti predstavljati kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Intervju sa Ivanovom je emitovala danas ruska televizija. Ivanov je intervjuisan u Njujorku gde je juèe prisustvovao sastanku Saveta bezbednosti. Velika Britanija, Sjedinjene Države i Španija predložile su na tom sastanku da se Sadamu Huseinu da rok od deset dana da se povinuje vojnim inspekcijama, ili suoèi sa vojnom akcijom. Zamenik ruskog ministra inostranih poslova Jurij Fedotov je takoðe oštro kritikovao predloženu rezoluciju, u intervjuu ruskoj novinskoj agenciji Interfaks. Fedotov je predoèio da je reagovanje Rusije krajnje negativno. Prema njegovim reèima, predložena rezolucija bi dovela do rata i okonèala meðunarodne vojne inspekcije koje - po uverenju Rusije i drugih zemalja, napreduju. Fedotov je ukazao da Rusija još uvek veruje da je politièko rešenje o Iraku moguæe i da bi bilo pogrešno da se odbaci bilo koja šansa za mir. Fedotov je istakao da Rusija èini sve što je u njenoj moæi da spreèi usvajanje sporne rezolucije.

XS
SM
MD
LG