Linkovi

Džordž Buš: ”Timovima inspektora nije potrebno dodatno vreme ili dodatno ljudstvo“ - 2003-03-08


U svom redovnom obraæanju naciji putem radija, predsednik Buš je rekao da se ljudi širom sveta mole za mir. Medjutim, on je dodao da æe mir biti uèvršæen tek onda kada teroristi izgube svog bogatog pokrovitelja i zaštitnika, i kada se Sadam Husein razoruža potpuno i konaèno. ”Neæemo èekati da bismo videli šta bi teroristi ili teroristièke države mogle da uèine sa oružjem za masovno uništavanje. Odluèni smo da se suprotstavimo pretnjama, ma gde se pojavile. I, kao poslednje sredstvo - moramo da budemo spremni da upotrebimo vojnu silu. Èinimo sve što možemo da izbegnemo rat sa Irakom. Ali, ukoliko se Sadam Husein ne razoruža mirnim putem, biæe razoružan silom“, rekao je amerièki predsednik.

Predsednik Buš je to izjavio dan nakon što su glavni inspektori UN izvestili da je Irak preduzeo znaèajne korake ka razoružanju, ali, kako su rekli, nisu mogli da potvrde da je u punoj meri ispunio zahteve da se razoruža. Iraèki predsednik Sadam Husein je juèe izdao saopštenje u kojem je naveo da bi, pošto je Irak preduzeo korake za uništenje zabranjenih raketa ”Al-Samud Dva“, Savet bezbednosti trebalo da ukine sankcije uvedene posle Zalivskog rata 1991. godine. Predsednik Buš je nazvao uništavanje tih raketa ”predstavom za javnost“, navodeæi da obaveštajni podaci ukazuju da je Sadam Husein naredio nastavljanje proizvodnje raketa istog tipa. ”To nisu akcije režima koji se razoružava. To su akcije režima koji se bavi svesnom prevarom. Da se iraèki režim razoružava, to bi smo znali zato što bismo to i videli. Iraèko oružje bi bilo podneto na uvid inspektorima i uništeno“, tvrdi Buš.

SAD, Velika Britanija i Španija podržavaju predlog kojim bi Iraku bio dat rok do 17. marta da se razoruža ili se suoèi sa vojnom akcijom. Ruski ministar inostranih poslova, Igor Ivanov, izjavio je juèe da Moskva neæe podržati predlog nove rezolucije rekavši da je potrebno dodatno vreme za nastavljanje inspekcija naoružanja u Iraku. Francuska i Kina takodje podržavaju taj stav. Predsednik Buš je, medjutim, rekao da je inspektorima potrebna saradnja Bagdada: ”Timovima inspektora nije potrebno dodatno vreme ili dodatno ljudstvo. Ono što im je potrebno je ono što nikada nisu ni dobili - puna saradnja iraèkog režima. Jedino prihvatljivo rešenje je ishod, koji je veæ prihvaæen jednoglasno u Savetu bezbednosti - potpuno razoružanje.“

Obe strane æe uložiti znaèajne diplomatske napore sledeæih dana, dok je 250 hiljada, uglavnom amerièkih i britanskih vojnika, spremno da krene na Irak. Savet bezbednosti bi mogao da glasa o predloženom krajnjem roku za razoružanje Iraka do 17. marta, veæ u utorak.

XS
SM
MD
LG