Linkovi

Nov rekord u brzini prenosa podataka preko interneta - 2003-03-07


Svaki korisnik interneta dobro zna šta znaèi cekati na transfer èak jednog jedinog megabajta informacija. Ako imate spor modem i server male propusne moæi, dobro se naoružajte strpljenjem pre nego što pokušate da sa interneta skinete neku veæu fotografiju ili još gore, neki program. Zato zvuèi skoro neverovatno da je grupa kompjuterskih struènjaka iz Sjedinjenih Država i Holandije uspela da prebaci 6,7 gigabajta informacija od Kalifornije do Amsterdama za 58 sekundi. Do pre kratkog vremena, ovakva brzina se smatrala nemoguæom. 6,7 gigabajta je kolièina informacija koju sadrži èetiri sata filma u digitalnom formatu. Ovaj skoro neverovatan rekord postignut je uz pomoæ takozvanog interneta 2, posebne internet mreže koja je za sada dostupna samo univerzitetima i drugim nauènim institucijama. Ali ne zaboravite da je i ovaj naš, svakodnevni internet, nekada imao isti status. Internet 2 je zapravo konzorcijum oko 200 univerziteta koji, u saradnji sa industrijskim firmama i vladama pojedinih zemalja, pokušavaju da razviju tehnologiju za internet veze sutrašnjice. U najnovijem eksperimentu brzina prenosa je iznosila 923 megabita u sekundi, a razdaljina je bila skoro 11 hiljada kilometara, što je oko tri i po hiljade puta brže od današnje tipiène brze kuæne veze. Nije teško zamisliti kakve bi sve primene ovakva brza veza mogla da ima, èak i u spašavanju ljudskih života. A o uživanju u brzom skidanju programa, muzike i filmova sa interneta i da ne govorimo.

XS
SM
MD
LG