Linkovi

Rasprava u Savetu bezbednosti o Iraku - 2003-03-07


Britanija je u Savetu bezbednosti pustila u opticaj amandman rezoluciji u nadi da æe pridobiti podršku neopredeljenih èlanica Saveta. Medjutim, francuski ministar Vilpen je izjavio da njegova zemlja neæe odobriti upotrebu sile sve dok inspektori U-N-a ukazuju da Irak saradjuje u njihovim nastojanjima da otrkiju i unište iraèko oružje za masovno uništavanje.

”Prisiljen sam da kažem da se iza te ideje krije ultimatum, 17. mart. To je logika rata; a mi ne prihvatamo tu logiku.“

Amandman ima za cilj da se uvere zemlje koje imaju pravo veta - a to su Kina, Francjska i Rusija - da podrže upotrebu sile ukoliko Irak ne iskoriti tu poslednju priliku da se razoruža. Francski minsitar Vilpen je izjavio da Pariz neæe prihvatiti rezoluciju kojom se postavljaju rokovi za otpoèinjanje rata.

Glavni inspektor Ujedinjenih nacija za oružje, Hans Bliks izjavio je jutros u Savetu bezbednosti svetske organizacije da je Irak ostvario napredak u razoružanju, ali da se nije u potpunosti povinovao zahtevima Ujedinjenih nacija. On je rekao da je Bagdad ubrzao tempo saradnje sa inspektorima, ali da iraèko odugovlaèenje odgovora na zahteve inspektora Ujedinjenih nacija i povremeno uslovljavanje tih odgovora -- i dalje dovodi u pitanje neodložnu i aktivnu saradnju Bagdada.

”Mada brojne inicijative, koje sada preduzima iraèka strana u pogledu rešenja nekih dugoroènih pitanja naoružanja, mogu da se shvate kao aktivne ili èak proaktivne inicijative -- 3 odnosno 4 meseca posle usvajanja nove rezolucije to se ne može nazvati neodložnom saradnjom.“

Hans Bliks pripisuje poveæanu iraèku saradnju spoljnom pritisku na Bagdad. Prema njegovim reèima, inspektori tek treba da pronadju dokaze o zabranjenim aktivnostima ispod zemlje. Bliks je dodao da bi -- umesto udvostruèenja broja inspektora, zašta se zalaže nekoliko zemalja èlanica Saveta bebednosti -- on lièno više želeo udvostruèenje informacija od zemalja èlanica o tim dokazima. SAD tvrde da Irak nastavlja da proizvodi oružje za masovno uništavanje.

XS
SM
MD
LG