Linkovi

Amerièka štampa o Bušovoj konferenciji za medije - 2003-03-07


Mnogi amerièki dnevnici doneli su u svojim današnjim izdanjima uvodnike na temu konferencije za medije, koju je prethodne veèeri održao predsednik Buš, usredsredjenu na moguæi rat sa Irakom. Pregled uvodnika pripremio je saradnik Glasa Amerike, Endru Gatri.

Predsednik Buš je sa ozbiljnim izrazom na licu rekao sinoæ amerièkoj javnosti da se Sadam Husein nije razoružao, da predstavlja opasnost po amerièki narod i da æe uskoro biti razoružan silom. Današnji ”Njujork tajms“ ovako je to prokomentarisao:

”Predsednik nije zvuèao kao èovek u potrazi za diplomatskim kompromisom. On je odbacio sve znake moguæeg napretka koji su inspektori za naoružanje možda postigli i ponovio svoje èesto iznošeno uverenje da se Sadam Husein nikada neæe sam razoružati. Smrknuti predsednik nije ponudio nagoveštaje da vidi bilo kakav naèin za izbegavanje vojnog konflikta.“

U Kentakiju, ”Luivil kurir-džornel“ izražava zabrinutost zbog moguæeg veta u Savetu bezbednosti, navodeæi upozorenje bivšeg funkcionera Klintonove administracije, Rièarda Holbruka, da bi u svetskoj organizaciji moglo doæi do ”železnièke nesreæe:“

”Ni jedna amerièka administracija ne može sebi da dopusti da je veto u Savetu bezbednosti spreèi u preduzimanju neophodne akcije za zaštitu Sjedinjenih Država. Ali nepostojanje dozvole Ujedinjenih nacija nesumnjivo poveæava opasnost od rata.“

List Èikago tribjun ovako analizira predsednikovu izjavu:

”U poèetku, predsednik Buš se obraæao manje amerièkom narodu, a više ostalim državama u Savetu bezbednosti. Na kraju je obeæao da æe od Saveta tražiti otvoreno glasanje, sa palèevima na gore ili na dole, o tome da li se Sadam Husein povinovao zahtevima Ujedinjenih nacija. Odgovor æe u velikoj meri pokazati da li æe neki sledeæi Husein, ili onaj posle njega, obraæati i najmanju pažnju na Savet bezbednosti.“

Dnevnik ”Kepital tajms,“ koji izlaz u Medisonu, u Viskonsinu, koncentrisao se na predsednikovu izjavu da smo ”još uvek u poslednjoj diplomatskoj fazi,“ izražavajuæi nadu da se rat može izbeæi:

”Kritièari predsednikovog bombastiènog i neodgovornog pristupa debati biæe, sasvim razumljivo, skeptièni prema tome da li je on zaista mislio ono što je rekao. Nadamo se da æe ga Kongres držati za reè. Ako su Sjedinjene Države još uvek spremne da koriste diplomatiju, onda je vreme da se ovom predsedniku daju neka uputstva o tome kako da unapredi svoj odnos sa velikom veæinom svetskih lidera, koji i dalje nisu ubedjeni njegovim tvrdnjama o navodnoj pretnji koju predstavlja Irak.“

XS
SM
MD
LG