Linkovi

Èlan amerièke trgovinske komore Džon Sejlor o normalizaciji trgovinskih odnosa SAD-SCG - 2003-03-06


Dž.S.: Do ovoga je došlo nakon razmene komunikacija izmedju kongresmena Bena Kardina, Stejt departmenta i Beograda. Prekjuèe je kongresmen Kardin primio uveravanja Stejt departmenta i Beograda o saradnji sa Haškim sudom, koja je on prihvatio i povukao sve svoje primedbe. To je omoguèilo usvajanje ovog zakonskog predloga koji je juèe usvojen u odboru za namenska sredstva Prestavnièkog doma, a danas i u samom Predstavièkom domu.

B.M.: Nakon pozitivnog ishoda glasanja u Predstavnièkom domu, zakonski predlog æe biti upuæen Senatu. Kakvi su izgledi za njegovo usvajanje u Senatu?

Dž.S.: Zakonski predlog æe biti usvojen i to velikom veæinom glasova! Prošle nedelje ga je usvojio senatski odbor za finansijska pitanja, i sigurno æe biti usvojen na nivou èitavog Senata.

B.M.: Da li bi moglo da dodje do neoèekivanih prepreka?

Dž.S.: Ne postoje nikakve primedbe u vezi sa zakonskim nacrtom o normalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Jugoslaviji, ali postoje izvesni problemi u Senatu u vezi sa odredbom sadržanom u zakonskom predlogu koja se tièe tekstiln industrije iz podruèja Kariba. Tim stavkama se protive dvojica Senatora iz Alabame. Senatski odbor za finansije je za sada zadržao nacrt o carinskim dažbinama dok se to pitanje ne razjasni.

B.M.: Nakon glasanja u Senatu, zakonski predlog æe biti upuæen predsedniku na potpis. Kada to oèekujete?

Dž.S.: Nekoliko nedelja je potrebno za zakonski predlog da dospe u Belu kuæu. Pretpostavljajuæi da neæe biti razlika izmedju verzije usvojene u Predstavnièkom domu i one usvojene u Senatu, predlog æe biti dostavljen predsedniku na potpis odmah nakon usvajanja u Senatu. Nadajmo se da æe se to dogoditi krajem ovog meseca.

B.M.: Da li je za sam proces potpisivanja nacrta potrebno neko vreme?

Dž.S.: Ne, nakon usvajanja nacrta u Prestavnièkom domu i Senatu, on se odmah dostavlja predsedniku na potpis. Reè je, naravno, o zakonu o carinskim dažbinama, u okviru kojeg je i akt o narmalizaciji trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore. Ne oèekujem nikakve problema. Medjutim, treba imati na umu da bi predsednik mogao da ga potpiše istog dana po prispeæu u Belu kuæu, iste nedelje, ali i šest meseci ili godinu dana kasnije. Što skorije stavljanje predsednikovog potpisa zavisiæe i od agilnosti Stejt departmanta. Ja oèekujem da æe se to deseiti relativno brzo.

XS
SM
MD
LG