Linkovi

Istraga o katastrofi šatla Kolumbija - 2003-03-06


Na podu gigantskog hangara iscrtana je koordinatna mreža sa skicom Kolumbije u prirodnoj velièini. Oko 300 tehnièara i inženjera u belim mantilima i sa rukavicama i zaštitnim naoèarima neumorno radi u dve smene obeležavajuæi pronadjene delove Kolumbije i postavljajuæi ih u odgovarajuæe kvadrate. Posao je ogroman i neverovatno složen. Dvadesetdve hiljade delova šatla pronadjeno je u Teksasu i susednoj državi Luizijani - iznad koje je Kolumbija eksplodirala prilikom ulaska u zemljinu atmosferu. Pred hangar svakodnevno pristižu kamioni natovareni novopronadjenim ostacima šatla. Dok timovi tehnièara slažu delove u hangaru, struènjaci analiziraju stanje u kojem se ti delovi nalaze, u potrazi za znacima koji æe im objasniti šta se zapravo desilo. Na osnovu temeprerature koja je izmerena šatlovim senzorima neposredno pre eksplozije, struènjaci veruju da su vreli gasovi, ugrejani trenjem koje nastaje pri ulasku letelice u atmosferu, prodrli kroz ošteæenje na levom krilu letelice i izazvali raspad èitave strukture. Èlan ekspertskog tima Rodžer Tetrolt kaže da postoje indikacije da su ti vreli gasovi istopili delove unutrašnje konstrukcije šatla naèinjene od aluminijuma i èelika.

”Na mnogim termoizolacionim ploèicama sa levog krila šatla nalaze se guste, crne naslage metala koje nikada nisu primeæene prilikom ranijih letova. Tih naslaga ima i sa desne strane, gde nije bilo ošteæenja, što znaèi da je pri ogromnoj temperaturi prskao istopljeni aluminijum.“

Struènjaci sada pokušavaju da utvrde na kom je mestu došlo do prodiranja gasa jer smatraju da æe im lokacija tog problema ukazati na uzrok nesreæe. Stoga su koncetrisani na istraživanje onih delova šatla koji su najošteæeniji toplotom. Njihov posao tek poèinje, jer 22 hiljade nadjenih delova šatla predstavlja po težini tek 14 odsto letelice; a svega 70 odsto tih delova je identifikovano. Struènjaci kažu i da je veliki deo Kolumbije izgoreo... Kada je pre 17 godina eksplodirao šatl Èalendžer, odgovor na pitanje šta je uzrokovalo tu nesreæu bio je poznat veæ posle mesec dana. Jasno je da to neæe biti sluèaj sa Kolumbijom, kaže vodja ekspertskog tima Harold Geman i dodaje da se rešenje zagonetke krije u ostacima šatla.

”Još uvek radimo sedam dana nedeljno. Još uvek smo uvereni da æemo otkriti razlog i nismo obeshrabreni èinjenicom što nam to za sada nije pošlo za rukom.“

Kada i ako se taj posao obavi, ostaci Kolumbije æe biti pohranjeni na Floridi, u blizini mesta gde se veæ nalaze ostaci šatla Èalendžer.

XS
SM
MD
LG