Linkovi

Predstoji dogovor oko ambasadorskih mesta - 2003-03-06


Nedavno je ministar inostranih poslova Crne Gore Dragiša Burzan izjavio da æe Crna Gora tražiti polovinu ambasadorskih mjesta i ravnopravnu zastupljenost u znaèajnijim evropskim metropolama, na šta je potpredsjednik Demokratske stranke Zoran Živkoviæ uzvratio da ne može biti rijeèi o, kako je rekao, »fifti-fifti principu«, jer se tako nikada nije postupalo.

Šef crnogorske diplomatije Dragiša Burzan kaže da u vezi sa tim polemici nema mjesta i da je, ipak, prvi korak - definisanje principa na kojima æe poèivai diplomatija državne zajednice i ponovio:

”Što se tièe podjele ambasada koja je na kraju, vjerujte, zajedno sa personalnim rješenjem na kraju, tu nema nikakve potrebe da polemišemo, da prièamo. Ovo što gospodin Živkoviæ govori je nešto što je izraz jednog odnosa prema Crnoj Gori koji je konstanta srpske politike. To je podcjenjivaèki odnos.To je jedan odnos koji izaziva itekako tenzije i ja mislim da je umjesna politika Crne Gore, ukoliko se taj odnos tako nastavi, da pruži itekakav otpor.“

Predsjednik crnogorskog parlamenta Filip Vujanoviæ, meðutim, misli da pitanje raspodjele ambasadorskih mjesta ne treba dramatizovati. Treba saèekati, rekao je on, da se formira Savjet ministara i svakako da æe dogovor oko diplomatsko konzularnih predstavništava, nakon toga, imati prioritetatn karakter i znaèaj.

Vujanoviæ je izrazio uvjerenje da æe æe dogovor sa DOS-om biti postignut, i da æe diplomatski sastav u našim diplomatsko konzularnim predstavništvima biti brzo formiran. Vujanoviæ je, istovremeno, najavio da æe poèetkom naredne sedmice raspisati predsjednièke izbore.

XS
SM
MD
LG