Linkovi

Savet bezbednosti pred kritiènom odlukom - 2003-03-06


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel æe se sastati sa svojim kolegama ministrima inostranih poslova u Savetu bezbednosti i prisustvovati sutrašnjem podnošenju izveštaja od strane glavnog vojnog inspektora Ujedinjenih nacija Hansa Bliksa, dok nastavlja tešku diplomatsku borbu za podršku amerièko-britanskoj rezoluciji kojom bi se ovlastila upotreba sile protiv iraèkog predsednika Sadama Huseina. Pauel je istakao pred Senatskim odborom za namenska sredstva ovde u Vašingtonu, pred svoj odlazak u Njujork, da su Ujedinjene nacije na kritiènoj prekretnici i “u opasnosti da postanu irelevantne“, ukoliko budu usvajale rezoluciju za rezolucijom dok ih zemlja koja i dalje poseduje i proizvodi zabranjeno oružje - ignoriše. “Nalazimo se u kritiènom momentu u kome smo na ispitu mi, Savet bezbednosti, Ujedinjene nacije i medjunarodna zajednica. Da li æemo dozvoliti pojedincu kakav je Sadam Husein da i dalje proizvodi oružje masovnog uništenja, ili da nas obmanjuje, iako znamo da ga proizvodi, zato jer nam je teško da se suoèimo sa posledicama istine?“

Državni sekretar Pauel je bio podvrgnut kritièkom ispitivanju od strane èlana senatskog Odbora za nameska sredstva, demokrate Patrika Lihija, koji je ustvrdio da je inostrana poliitka vlade predsednika Buša bar delimièno kriva za podvojenost amerièkog javnog mnjenja i èlanova Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ranom pribegavanju vojnoj sili. Tokom polemike sa Lihijem Pauel je ukazao da se neke zemalje, koje su u novembru prošle godine podržale rezoluciju 1441 kojom se Iraku daje ”poslednja šansa“ da se razoruža, sada ustežu da prihvate implikacije vlastitog glasanja.

“Svako ko je glasao za tu rezoluciju znao je šta je to znaèilo. To je znaèilo da æe biti rata, ukoliko se Irak ne povinuje. Neki su veæ tada poèeli da govore “dobro je, kupili smo neko vreme. Zatim æemo kupiti još vremenas i još vremena, i cela stvar æe nestati.“

Lihi je uzvratio pitanjem ”zar to rade naši saveznici? Zar to radi Nemaèka? Zar to radi Francuska? Zar to radi Kina?“ Pauel je dao jasan odgovor:

“Da, to rade neki naši saveznici. No, neki naši saveznici poput Ujedinjenog kraljevstva, Španije, Italije, Portugala i novonostalih zemalja istoène Evrope - ti naši savezici, poput Australije, stoje uz nas, stoje snažno.“

Državni sekretar Pauel je predoèio da još uvek ima moguænosti u ovom kasnom èasu da Irak izbegne rat, time što æe uèiniti ono što je od njega zatražio Savet bezbednosti. Ali to se, po Pauelovim reèima, neæe dogoditi, ukoliko se odustane od vojne opcije.

Pre pretresa u senatskom Odboru za nameska sredstva, Pauel je razgovarao telefonom sa saudijskim ministrom inostranih poslova princom Saudom Feijsalom i egipatskim ministrom inostranih poslova Amrom Musom. Pauel bi veèeras trebalo da se sastane u Njujorku sa ministrima inostranih poslova Britanije, Španije i Katara, a oèekuje se da æe se sutra, posle izveštaja Hansa Bliksa, obratiti Savetu bezbednosti da bi se možda poslednji put založio za usvajanje amerièko-britanske rezolucije.

XS
SM
MD
LG