Linkovi

Usvojen predlog zakona o izboru predsednika SCG - 2003-03-06


Za zakon je glasalo 46 poslanika iz srpske i 19 iz crnogorske delegacije, a poslanici opozicije uglavnom su kritikovali zakon zbog ovlašæenja buduæeg predsednika i zbog teksta zakletve "Zaklinjem se da æu dužnost predsednika Srbije i Crne Gore vršiti u skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora, odgovorno, savesno i èestito", smatrajuæi da se on njome nièim ne obavezuje.

Inaèe, Skupština æe najverovatnije sutra izabrati predsednika državne zajednice, a jedini kandidat je potpredsednik Demokratske partije socijalista Svetozar Maroviæ.

Što se tièe izvršne vlasti u državnoj zajednici, crnogorske i srpske vlasti vode pregovore o kadrovskim rešenjima u ministarskom savetu. Visoki funkcioner Graðanskog saveza Srbije Miroslav Filipoviæ izjavio je da se još razgovara o ministarskim resorima, ali da je interes Srbije da njoj pripadnu i resor odbrane i resor diplomatije. Ima meðutim najava da æe ministri spoljnih poslova, odnosno odbrane ipak biti iz razlièitih država èlanica, o èemu kopredsednik Socijaldemokratske partije Slobodan Orliæ kaže kako je uveren da æe preovladati stav da Srbija ne krši Ustavnu povelju i da æe jedan ministar biti iz Srbije, a drugi iz Crne Gore. Moj lièni stav je da je resor odbrane mnogo znaèajnjiji za Srbiju, rekao je Orliæ.

Još jednu važnu dilemu razrešili su srpski i crnogorski ministri pravde Vladan Batiæ i Željko Šturanoviæ. Oni naime tvrde da æe u novoj državnoj zajednici Ministarstvo za zaštitu ljudskih prava i nacionalnih manjina biti nadležno za saradnju sa Haškim tribunalom, a da æe republièka ministarstva pravde biti nadležna za pribavljanje podataka i svedoka. Tim povodom ministar Batiæ izrazio je oèekivanje da Haški tribunal ustupi jedan deo predmeta nacionalnim sudovima i dodao: ”...mi zato moramo osposobiti naše sudove da rade i postupke ratnih zloèina.“

Odgovarajuæi na optužbe glavnog tužioca Haškog tribunala Karle Del Ponte da se bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžiæ krije u manastiru Ostrog kraj Nikšiæa, crnogorski ministar pravde Željko Šturanoviæ je izjavio da Karadžiæ nije primeæen u Crnoj Gori, niti je boravio na njenoj teritoriji. ”Mislim da je reè o nedovoljno proverenim informacijama koje je dobila gospoða Del Ponte, a sa najvišeg mesta u Crnoj Gori dobila je uveravanja da takve informacije ne stoje,“ rekao je ministar Šturanoviæ.

XS
SM
MD
LG