Linkovi

Francuska ponovo preti vetom - 2003-03-05


Posle sastanka sa svoji ruskim i nemaèkim kolegom, francuski ministar inostranih poslova Dominik de Vilpen proèitao je zajednièko saopštenje u kome se kaže da Francuska, Rusija i Nemaèka neæe dozvoliti usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti kojom se dozvoljava upotreba sile protiv Iraka. Posebno upitan da li je Francuska spremna da uloži veto na rezoluciju koju podržavaju Sjedinjene Države, velika Britanija i Španija, de Vilpen je rekao da Francuska to neæe ostaviti drugima i da je sigurno da neæe biti druge rezolucije Ujedinjenih nacija kojom bi se dozvolila upotreba sile. De Vilpen i druga dvojica ministara - Igor Ivanov i Joška Fišer - izjavili su da nije suviše kasno tragati za miroljubivim razoružavanjem Iraka, uprkos tvrdnjama Sjedinjenih Država da æe napasti Irak sa ili bez dozvole Ujedinjenih nacija. U saopštenju trojice ministara kaže se da inspekcije naoružanja daju ohrabrujuæe rezultate, ukljuèujuæi uništavanje nekih iraèkih raketa pod medjunarodnom kontrolom, kao i nove informacije o hemijskom i biološkom naoružanju. Sastanak ministara Francuske, Rusije i Nemaèke organizovan je na brzinu tako da obuhvati i gospodina Fišera, a njegov cilj je po svemu sudeæi bilo isticanje jedinstvenog stava uoèi sastanka Saveta bezbednosti, planiranog za petak, na kome æe glavni inspektori Ujedinjenih nacija podneti nov izveštaj. Sjedinjene Države su saopštile da žele da se o novoj rezoluciji glasa iduæe nedelje.

XS
SM
MD
LG