Linkovi

Britanija vrši pritisak za glasanje o novoj rezoluciji - 2003-03-05


Britanski premijer Toni Bler izrazio je uverenje da æe Savet Bezbednosti glasati o rezoluciji kojom se podržava rat protiv Iraka i da æe ona biti podržana. Novinarka Glasa Amerike Dejl Gavlak izveštava iz Londona.

Obraæajuæi se Donjem domu, Bler je rekao da je taèan datum glasanja još pod znakom pitanja, ali i naglasio da je potrebno preduzeti nešto ukoliko iraèki predsednik Sadam Husein nastavi da prkosi Savetu bezbednosti. Bler je odbacio spekulacije da æe Britanija i Sjedinjene države odustati od zahteva za glasanjem sledeæe nedelje ukoliko procene da ne mogu da osvoje veæinu.

”Ukoliko se Sadam Husein u potpunosti ne povinuje, Savet bezbednosti trebalo bi da glasa i nadam se da æe Ujedinjene nacije stati iza svog stava iznetog u Rezoluciji 1441, prošlog novembra, u kojoj je Husein pozvan na punu i bezuslovnu saradnju bez odlaganja. Ukoliko on ne bude saradjivao bez sumnje æe doæi do glasanja o rezoluciji.“

Bler smatra da æe Irak i dalje kršiti sve do sada izglasane Rezolucije èak i ako uništi sve rakete al Samud 2. Bler je istakao da još nije poznata sudbina iraèkih zaliha hemijskog i biološkog oružja, kao što su antraks i nervni gas VX. On je Donjem domu Parlamenta preneo da ni jedan svetski lider sa kojim je razgovarao nije dovodio u pitanje tvrdnju da Sadam Husein krši rezolucije Saveta bezbednosti. Bler je izneo zakljuèak da bi zbog toga te zemlje trebalo da podrže novu rezoluciji UN-a kojom bi se dozvolila upotreba sile protiv Iraka.

”Ni jedan lider ili zvaniènik neke od vlada sa kojima sam razgovarao ne protivi se èinjenici da se Irak trenutno ne pridržava Rezolucija Saveta bezbednosti. Svi prihvataju da ih ta zemlja krši. Svi prihvataju da iraèki lider ne saradjuje na pravi naèin i da je on pretnja svetu. U rezoluciji 1441 reèeno je da je on dobio poslednju priliku da se dobrovoljno razoruža i da mora da u potpunosti, bezuslovno i bez odlaganja da saradjuje. Svi su prihvatili da on to ne èini.“

Bler je izjavio da bi konflikt i sada mogao biti izbegnut ukoliko predsednik Husein ispuni zahteve Ujedinjenih nacija ili napusti Irak. Britanski premijer pre govora u Donjem domu Parlamenta razgovarao je sa ruskim ministrom inostranih poslova Igorom Ivanovom, pokušavajuæi da ubedi Rusiju da ne iskoristi veto i blokira izglasavanje nove Rezolucije Saveta bezbednosti kojom se dozvoljava rat.

XS
SM
MD
LG