Linkovi

SAD i Britanija u trci za glasove - 2003-03-04


Sjedinjene Države i Britanija pokušavaju iza scene da obezbede glasove koji su im potrebni da bi dobile podršku Ujedinjenih nacija za rezoluciju kojom bi se praktièno odobrila vojna akcija protiv Bagdada - ukoliko odbije da se razoruža. Iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, javlja se dopisnik Glasa Amerike Nik Simeone.

Oèekuje se da æe Savet bezbednosti glasati iduæe nedelje. Meðutim u ovom trenutku, Vašington i London još nemaju potrebnu podršku meðu preostalih 13 èlanica Saveta bezbednosti da bi osigurali usvajanje nove rezolucije. Da bi se to dogodilo, 9 od 15 èlanica treba da glasa za, a Kina, Francuska i Rusija moraju da se uzdrže od ulaganja veta. Sjedinjene Države, Britanija i Španija su prošle nedelje iznele nacrt rezolucije. U njemu se traži da Savet bezbednosti zakljuèi da je Irak proigrao svoju poslednju šansu za miroljubivo razoružanje i da sada rizikuje da pretrpi ozbiljne posledice. To bi gotovo izvesno znaèilo rat, s obzirom da je predsednik Buš objavio da njegova administracija planira da razoruža Irak uz podršku Ujedinjenih nacija ili bez nje - sa koalicijom država koje su voljne da dejstvuju. Podrška Ujedinjenih nacija Vašingtonu i Londonu po svoj prilici zavisi od reagovanja ostalih èlanica Saveta bezbednosti na najnoviji izveštaj o iraèkom razoružavanju. Inspektori Svetske oprganizacije za naoružanje su juèe izjavili da je Irak poèeo da se povinuje zahtevima glavnog inspektora Hansa Bliksa i da je od subote uništio 16 raketa kratkog dometa “Al samud dva”. Takoðe su uništene neke prazne artiljerijske èaure koje su prethodno sadržale bojni otrov iperit. Bliks je rekao da to predstavlja napredak, ali se administracija predsednika Buša ne slaže sa tim. To je potvrdio i amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama, Džon Negroponte.

“Sve što ovde vidimo su nekakvi sitni ustupci smišljeni da bi se stekao utisak napredovanja. Meðutim, nema nikakvog suštinskog napretka u pogledu odricanja Iraka od oružja za masovno uništavanje.”

Meðutim, nemaèki ambasador u Ujedinjenim nacijama, Ginter Plojger, èija se vlada odluèno protivi vojnoj akciji protiv Iraka, èeka da èuje šta æe Hans Bliks reæi èlanicama Saveta bezbednosti kada ih bude izveštavao o situaciji krajem nedelje. Plojger je ukazao da bi èak i ogranièeni napredak bio dovoljan razlog za nastavljanje procesa inspekcija.

“Ako Bliks može da kaže da Irak sada bolje i proaktivno saraðuje, da izvršava svoj zadatak da se razoruža, nadam se da æe to pozitivno uticati na raspravu u iduæi petak.”

Meðutim, Sjedinjene Države i Britanija su veæ uverene da se Irak ne razoružava i jasno ukazuju da Bagdadu - sa Ujedinjenim nacijama ili bez njih - možda preostaju samo dani do poèetka vojne akcije.

XS
SM
MD
LG