Linkovi

Najveæi rizik za amerièke vojnike u Iraku je hemijsko i biološko oružje - 2003-03-03


Amerièki vojni analitièari saopštavaju da bi najveæi rizik sa kojim bi amerièke trupe bile suoèene u ratu protiv Sadama Huseina bila moguæost da iraèki lider upotrebi hemijsko ili biološko naoružanje. Dopisnica Glasa Amerike Ališa Riu izveštava iz Kuvajta da su timovi za otkrivanje hemijskog i biološkog naoružanja u stanju pripravnosti u severnom Kuvajtu za moguæe slanje na bojno polje.

Amerièki vojni planeri mesecima pokušavaju da procene kako bi Irak koristio hemijsko ili biološko oružje u sluèaju rata. Irak je saopštio da takvo oružje više ne poseduje, Sjedinjene Amerièke Države veruju da iraèki lider Sadam Husein još uvek održava poveæi skriveni arsenal, koji bi mogao da upotrebi u napadima na amerièke vojnike. Amerièki funkcioneri saopštavaju da Irak ima moguænost da raspe hemijske otrove i biološke agense na više naèina - unutar artiljerijskih granata, raketa i balistièkih raketa kao i iz aviona koji lete sa ili bez posade. 20 tona teška hermetièka vozila nemaèke proizvodnje pod nazivom ”Lisica (vozila) za nadgledanje“, prepuna su opreme za detekciju i analizu. Specijalista Volter Šanks (Walter Shanks) koji radi za 83. hemijsku èetu amerièke armije operiše takozvanim mobilnim masenim spektrometrom, senzorskim ureðajem koja može da registruje i identifikuje èak 100 hemijskih agenasa sa daljine od pet kilometara.

”U svakom hemijskom oružju postoje predominantni joni i spektrometar je programiran da traga za takvim jonima. I kad god na njih naidje oglasi se alarm. Da je ovo recimo sredina u kojoj se nalazi hemijsko naoružanje, spektrometar bi nas obavestio koje je to oružje i u kojoj koncentraciji“, objašnjava Šanks.

On kaže da, ukoliko bi bilo vremena, specijalno trenirani vojnik bi nosio zaštitnu gumenu rukavicu koju može da izbaci kroz vozilo kako bi prikupio uzorke vode, zemljišta, vegetacije i mrtvog tkiva. Ti uzorci bi zatim bili odneti u kolekcioni centar radi dalje analize. Spektometar je najefikasniji za lovljenje hemijskih agenasa, ali on takodje može da detektuje neke biološke agense i utvrdi nivo nuklearne kontaminacije u datoj oblasti. U Kuvajtu, zajednièka hemijska radna grupa u kojoj rade nemaèki, èeški i amerièki vojnici, je u stanju pripravnosti da odgovori na eventualni preventivni udar Iraka na grad Kuvajt i više od deset amerièkih vojnih baza koje se nalaze širom te zemlje. Te tri zemlje u takozvanoj radnoj grupi za rukovodjenje posledicama imaju razlièite odgovornosti. Amerikanci su zaduženi za koordinaciju odgovora. Nemci su fokusirani na otkrivanje i identifikaciju hemijskih agenasa dok su Èesi koncentrisani na dekontaminaciju i medicinski tretman. U sluèaju rata vozila za nadgledanje i vojnici ne bi išli u pratnji amerièkih trupa. Meðutim, Èesi su nagovestili da bi se njihova jednica prikljuèila sukobu ukoliko bi bila potrebna. slanje na bojno polje

XS
SM
MD
LG