Linkovi

Veliko neslaganje Rusije i Bugorske u prilazu iraèkoj krizi - 2003-03-02


Ruski predsednik Vladimir Putin naglasio je u razgooru sa bugarskim predsednikom Georgijem Pirvanovom u Sofiji da kriza sa Irakom mora biti rešena miroljubiivm putem. O tome izveštava dopisnik Glasa Amerike iz Budimpešte Stefan Bos.

Predsednik Vladimir Putin je ukazao pred novinarima da se Bugarska i Rusija ne slažu o prilazu krizi sa Irakom. Putin, je medjutim, istakao da svaka zemlja odluèuje o svom spoljnopolitièkom kursu shodno svojim interesima i dao je jasno do znanja da ne želi da se meša u unutrašnje poslove Bugarske. Bugarska je jedna od nestalnih èlanica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja snažno podržava oštar stav Sjedinjenih Amerièkih Država prema Iraku. Amerièka vlada smatra tu malu balkansku zemlju sa nešto više od osam miliona stanovnika delom “Nove Evrope. “ U toj “novoj Evropi“ su Velika Britanija, Španija, Italija i mnoge bivše komunistièke zemlje koje su izrazile podršku koaliciji protiv Iraka koju bi predvodile SAD. Rusija, kao stalna èlanica Saveta bezbednosti, ima pravo na veto. Bugarski predsednik Georgi Pirvanov je takoðe pokušao pred novinarima drugog dana Putinove trodevne posete da ublaži nesuglasice sa svojim visokim gostom. Pirvanov je naglasio da je i Bugarska za mir i izrazio je nadu da æe doæi do jedinstva u Ujedinjenim nacijama. Pirvanov je okarakterisao Putinovu posetu kao poèetak novih odnosa izmedju Bugarske i Rusije koji bi mogli podstaæi bilateralnu trgovinsku razmenu. Bugarskoj su potrebne sirovine i hemikalije iz Rusije, naroèito prirodni gas i veštaèko ðubrivo, dok se Rusija smatra prirodnim tržištem za bugarske proizvode. Putinova poseta Sofiji se podudarila sa obeležavanjem sto dvadeset pete godišnjice oslobodjenja Bugarske od petovekovone otomanske vladavine. Bugarsku su oslobodile od turskog jarma ruske trupe.os.

XS
SM
MD
LG