Linkovi

Duboka razmimoilaženja meðu arapskim državama - 2003-03-02


Analitièari na Bliskom istoku kritikuju juèerašnji samit Arapske lige posveæen iraèkoj krizi, tvrdeæi da završnom saopštenju samita nedostaje odluènost. Iz Kaira se javlja dopisnik Glasa Amerike Greg Lamot.

Politièki analitièari na Bliskom istoku su proteklih godina optuživali Arapsku ligu da je bila jaka na reèima i slaba na delima. Juèerašnji samit u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik, izgleda da nije promenio takvo mišljenje. U oprezno sroèenom saopštenju izdatom na završetku jednodnevnog samita Arapske lige, navodi se da bi arapske države - kako doslovno piše - “u potpunosti odbacile” napad na Irak pod voðstvom Sjedinjenih Država i “uzdržale se” od uèešæa u bilo kakvoj vojnoj akciji protiv Iraka. U saopštenju se traži da se inspektorima Ujedinjenih nacija za naoružanje da “dovoljno” vremena da završe svoju misiju. U saopštenju se istièe da krizu treba rešiti miroljubivo i traži se stvaranje jedne arapske delegacije na visokom nivou, koja æe da obrazloži arapski stav meðunarodnoj zajednici, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i Iraku. Prema reèima politièkog analitièara Muhameda Kamala, u saopštenju Arapske lige nema nièega novog. Ovaj profresor politièkih nauka na Kairskom univerzitetu je u izjavi za Glas Amerike ustvrdio da saopštenju “nedostaje akcija”.

“Ne bih rekao da æe se ljudi dugo seæati ovog skupa. Na njemu je reèeno ono što je oèigledno. Arapske države nisu za rat sa Irakom. Žele da se inspektorima da još vremena. Ali nije se otišlo dalje od zvaniènih stavova koje su veæ zauzele razlièite vlade. To nije proaktivno saopštenje. Prema tome, ne bih rekao da ono donosi mnogo u smislu pokušaja rešavanja sukoba”, smatra Kamal.

Kamal je rekao da i juèerašnje odbijanje Turske da prihvati zahtev Sjedinjenih Država da dozvoli stacioniranje amerièkih trupa, uveæava, kako je rekao, “nedostatak znaèenja” u saopštenju Arapske lige. Dok se u saopštenju navodi da su arapske države saglasne da se uzdrže od uèešæa u napadu na Irak pod voðstvom Sjedinjenih Država, nekoliko tih država, meðu kojima su Kuvajt, Katar, Saudijska Arabija i Bahrein, domaæini su desetinama hiljada amerièkih i britanskih vojnika koji se okupljaju za sluèaj napada. Uraib al-Rantavi, šef Centra za politièke studije “Al-kuds” i Jordanu, ukazuje da u saopštenju Arapske lige nema odluènosti zbog dubokih politièkih podela meðu arapskim državama.

“Rekao bih da je to veliki neuspeh arapskog poretka. On odslikava duboka razmimoilaženja, duboke sukobe meðu arapskim državama i rekao bih da konaèni rezultat ovog samita neæe imati nikakve veze sa izbegavanjem rata ili uspostavljanjem mira na Bliskom istoku”, navodi al-Rantavi

On je dodao da najnovije saopštenje Arapske lige nagoveštava “impotenciju” u pogledu njene uloge proaktivne organizacije, jer, kako je objasnio, u obrazloženju stavova Lige se ne pominju posledice koje bi iskusile arapske države koje se ne povinuju njenim odlukama.

XS
SM
MD
LG