Linkovi

Arapska liga neæe uèestvovati u moguæem ratu - 2003-03-01


Lideri arapskih zemalja okupljeni u egipatskom letovalištu Šarm el-Šeik izdali su zajednièko saopštenje u kome kažu da se protive ratu protiv Iraka i da neæe uèestvovati, ako do njega dodje. Iz Kaira izveštava dopisnik Glasa Amerike, Greg Lamot.

U saopštenju Arapske lige kaže se da su se njene èlanice složile oko ”potpunog odbacivanja“ vojnog napada na Irak. U saopštenju se pozivaju sve arapske države da se uzdrže od uèešæa u bilo kakvoj vojnoj akciji protiv Bagdada. Takodje se kaže da nikakva akcija ne bi trebalo da bude preduzeta bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i traži dodatno vreme za inspektore naoružanja, kako bi mogli da dovrše svoj posao u Iraku. Osim toga, iraèka vlada se poziva da se povinuje rezolucijama Ujedinjenih nacija. U saopštenju, izdatom posle jednodnevnog samita, èlanice Arapske lige se zalažu za osnivanje jedne visoke arapske delegacije, od predstavnika Tunisa, Libana i Bahreina, koja bi bila poslata u Bagdad i u Savet bezbednosti kako bi iznela gledišta arapskih zemalja u vezi sa moguæim ratom protiv Iraka. Uoèi samita, funkcioneri Arapske lige su izjavljivali da æe, uprkos tome što su nemoæni da spreèe moguæi napad na Irak predvodjen Sjedinjenim Državama, ipak nastaviti da tragaju za miroljubivim rešenjem iraèke krize. Tokom samita Ujedinjeni arapski emirati izneli su predlog da Sadam Husein i njegova vlada podnesu ostavku i napuste Irak. Tim predlogom predvidja se davanje medjunarodnih garancija da iraèki režim neæe biti sudski gonjen, kao i amnestija za sve Iraèane - kako u zemlji tako i u inostranstvu. To je prvi put da je neka arapska država zvanièno pozvala Sadama Huseina da napusti Irak. Èlanice Arapske lige odbacile su predlog sirijskog predsednika Bašara al-Asada da sve arapske zemlje odbiju da dozvole amerièkim snagama da koriste njihove baze. U Kuvajtu, Kataru, Bahreinu i Saudijskoij Arabiji veæ se nalaze na desetine hiljada amerièkih i britanskih vojnika.

XS
SM
MD
LG