Linkovi

Internet i javne biblioteke u Americi - 2003-02-28


U stvari, pokazalo se da je internet poèeo èak da privlaèi ljude u biblioteke i poveæava njihovu važnost u društvu. Prema podacima, 1999. godine je iz biblioteka bilo pozajmljeno skoro dve milijarde knjiga, 20 odsto više nego 1990. Moris Fridman (Maurice Freedman) je predsednik Amerièkog udruženja bibliotekara i nadzornik 38 nezavisnih biblioteka u okrugu Vestèester Westchester), jednom od bogatijih predgradja Njujorka. Fridman kaže da te biblioteke imaju mrežu od 600 kompjutera, od kojih je 400 dostupno posetiocima biblioteka:

”Što više omoguæavamo pristup internetu to se više biblioteke koriste. A najèudnije je to da je internet doveo do ogromnog poveæanja korišæenja knjiga.“

U okrugu Vestèester knjige mogu da se rezervišu putem interneta, od 1999. godine. U vreme kada je za rezervaciju trebalo ispuniti formular, korisnici su rezervisali 4 hiljade knjiga meseèno. Otkada se prešlo na internet, meseèno se rezerviše po 76 hiljada knjiga. Posetioci koji nemaju sopstveni kompjuter mogu da koriste kompjutere u biblioteci. Moris Fridman kaže da se osoblje u bibliotekama pretvorilo u ”internet navigatore“ koji pomažu posetiocima u potrazi za najrazlièitijim informacijama. Da bi ilustrovao njihovu veštinu Fridman je isprièao sledeæu anegdotu:

”Neki student je satima sedeo za kompjuterom u svojoj studentskoj sobi pokušavjuæi da pronadje odredjenu informaciju na internetu. Pošto je nije našao, došao je u biblioteku i obratio se bibliotekarki, koja mu je postavila nekoliko pitanja, a zatim poèela da kuca po tastaturi svog kompjutera. Posle nekoliko trenutaka pokazala mu je na ekran monitora i upitala ga da li je to to što je tražio. Jeste, rekao je on, a zatim iznenadjen dodao: kako to da moj kompjuter nije uspeo da nadje, a vaš jeste?“

U drugom delu zemlje, u okrugu Vašou (Washoe), u Nevadi, u kome se nalazi i grad Rino (Reno), privlaènost interneta je tolika da se pre otvaranja biblioteka pred njima formiraju redovi onih koji èekaju da sednu za neki od 52 kompjutera. Pored 12 ogranaka centralne biblioteke okrug Vašou ima i takozvani ”internet ogranak“ koji omoguæava korisnicima da putem interneta dopru do mnogih knjiga i dokumenata èuvanih u bibliotekama. Okrug ima i biblioteku na toèkovima, sa kompjuterima sa bežiènom vezom. 60-godišnji Toni Golis (Tony Gaulis), penzionisani šumar, koristi kompjutere u biblioteci da prati pojavljivanje šumskih požara na zapadu Sjedinjenih Država, pa je nekoliko puta odlazio da pomogne u njihovom gašenju:

”Sistem biblioteka okruga Vašou nudio je èasove iz korišæenja kompjutera i ja sam ih pohadjao. Bili su besplatni. Tako sam se zainteresovao. Korišæenje kompjutera u biblioteci je besplatno tako da ne moram da kupujem sopstveni kompjuter. A uživam da ga koristim.“

Iskusni bibliotekari kažu da su kompjuteri po javnim bibliotekama spas za ljude slabijeg imovinskog stanja, koji su u potrazi za informacijama, a ne mogu sebi da priušte kupovinu sopstvenog. Takodje ih veoma koriste doseljenici i studenti iz stranih zemalja, kako bi besplatno održavali kontakt sa porodicama i prijateljima.

XS
SM
MD
LG