Linkovi

OPEK æe spreèiti nestašicu nafte u sluèaju rata - 2003-02-28


OPEK ima èak èetiri miliona barela rezervnog dnevnog kapaciteta, ako bude potrebe za dodatnim kolièinama nafte. Jedan predstavnik kartela je izjavio u Beèu da bi, posle toga, bilo ogranièenja. Analitièari navode da rezervni kapacitet neæe moæi da kompenzuje nestašicu, ako specijalne iraèke snage zapale naftna polja u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji. Takoðe postoje sumnje da bi zemlje - proizvoðaèi, nafte koje nisu èlanice OPEK-a, kao što su Rusija, Norveška i Oman, bile u moguænosti da poveæaju proizvodnju da bi predupredile nestašicu. Meðutim, portparol omanske ambasade u Beèu je rekao da njegova zemlja ne bi trebalo da ima problema oko poveæanja sledovanja crnog zlata. Generalni sekretar OPEK-a, Alvaro Silva Kalderon (Alvaro Silva Calderon), je izjavio juèe u Beèu da cena nafte ne bi mogla da se garantuje. On je rekao da je trenutno poveæanje cene pre rezultat špekulacija oko moguæeg rata u Iraku, nego odraz ponude na tržištu. Na hitnom sastanku održanom u januaru, zemlje OPEK-a su se dogovorile da poveæaju proizvodnju nafte na 24,5 miliona barela dnevno, da bi se kompenzovao manjak izvoza nafte iz Venecuele, u kojoj je štrajk doveo do smanjenja proizvodnje. Ministri zemalja OPEK-a æe se sresti na redovnom zasedanju u Beèu, 11. marta, kome æe prisustvovati i Rusija i Oman, koji nisu èlanovi svetske organizacije naftaša. Kalderon je rekao da kartel ne namerava da poveæa proizvodne kvote za drugi kvartal 2003, ako ne bude rata.

XS
SM
MD
LG