Linkovi

Mornarica SAD se priprema za prvi veliki test - 2003-02-28


Ako SAD pokrenu vojnu kampanju protiv Iraka, od borbene avijacije amerièke Ratne mornarice se oèekuje da odigra veæu ulogu nego tokom ”Pustinjske oluje“, 1991. Saradnik GA Ališja Rju je boravila na palubi nosaèa aviona ”Ejbraham Linkoln“ i razgovarala sa pilotima o amerièkom vojnom sve veæem oslanjanju udarnu snagu mornarice i njenu podršku.

Pripremajuæi se za katapultiranje sa palube, mornarièki najnoviji borbeni avion F/A-18E ”Super Hornit“ se ne razlikuje mnogo od ranije verzije F/A-18C ”Hornit“, ali je za 30-ak procenata duži i za treæinu snažniji. Poboljšanja daju pilotu moguænost da nosi više bombi i sleæe pod veæim optereæenjem. Džef Penfild (Jeff Penfield) je komandant eskadrile VFA 115 - prve operativne eskadrile ”Super Hornita“ u amerièkoj ratnpj mornarici. On kaže da ovi novi avioni znaèajno poveæavaju borbeni uèinak mornarice.

”Može se poslati manje aviona na više ciljeva, nego što je to moglo sa starijim mašinama, samo zato što možemo da ponesemo više oružja. I pored svega, jedna od najveæih prednosti u odnosu na druge avione: više ofanzivne udarne moæi po borbenom zadatku nego ijedan drugi avion.“

”Super Hornit“ nije jedino poboljšanje koje je mornarica izvela na borbenim avionima, od rata u Zalivu 1991. Borbeni avion F-14 ”Tomket“ iz hladnoratovskog doba, sada može da lansira laserski voðene bombe i rakete i dejstvuje po ciljevima na zemlji. U prošlosti, on je uglavnom korišæen za vazdušne borbe. Osim toga, Mornarica danas ima arsenal oružja sa preciznim navoðenjem, kakvo nije imala pre 12 godina, tokom ”Pustinjska Oluje“. Komandant Penfild predviða da æe oko 80 odsto bombi koje bi mogle biti baèene u Iraku, ovog puta biti navoðene laserom ili pomoæu satelita. On veruje da bi bombe sa preciznim navoðenjem znaèajno mogle pomoæi da se smanje žrtve na zemlji, u sluèaju da doðe do Drugog rata u Zalivu.

”Mi smo onda tek poèeli da dobijamo laserski voðene bombe. Èak nisam siguran da je neki ”Hornit“ bacio ijednu. Bolji smo nego što smo oèekivali.“

Analitièari kažu da unapreðenja teraju amerièke vojne planere da Mornarici daju veæu ulogu u buduæim ratovima. Oni navode da, ako bude nareðena vojna akcija protiv Iraka, jedna od prvih stvari koja bi mogla da se desi je da avioni mornarièkog vaduhoplovstva sa pet nosaèa aviona koji se nalaze u regionu, budu pozvani da napadnu iraèku protiv-vazdušnu odbranu i centre za kontrolu i komandovanje. Oni bi takoðe mogli biti korišæeni za davanje bliske vadušne podrške trupama na zemlji, koje bi se mogle suoèiti sa iraèkim snagama naoružanim hemijskim i biološkim oružjem. Borbeni piloti sa nosaèa aviona ”Ejbraham Linkoln“ kažu da su sigurni da uspešno mogu ostvariti narasla oèekivanja. Taj nosaè ima oko 80 aviona (prim.prev: mislim da ima èak 85!!!), ukljuèujuæi ”Hornite“, ”Super Hornite“, ”Tomkete“, avione za izviðanje, elektronska dejstva i proivpodmornièka dejstva, kao i helikoptere. Mnogi piloti, kao poruènik Stiv Din (Steve Dean), do sada su imali veliki broj misija iznad Iraka, u sprovoðenju zabrane letenja u južnom delu zemlje. Južna zona zabranjenog letenja je uspostavljena nakon ”Pustinjske oluje“, da bi se zaštitili manjinski šiitski Muslimani od Sadama Huseina. Meðutim, poruènik Din navodi da nije važno koliko su dobri piloti, veæ kakvi su avioni i oružje i neki na palubi veruju da da æe poraz Sadama Huseina biti jednostavan zadatak.

”Mi pripremamo plan za najgore. Ako ideš tamo sa stavom da æeš da pobediš lako i odluèno, onda se stvarno pripremaš da dobiješ po nosu! I to upravo nije naèin na koji treba raditi. Mi vrlo mnogo respektujemo pretnju i o tome puno razmišljamo.“

Vojni eksperti smatraju da, ako bude rata u Iraku, visoko-tehnološka unapreðenja u amerièkoj Ratnoj mornarici æe nesumnjivo imati svoj prvi veliki test.

XS
SM
MD
LG