Linkovi

Rusija nagoveštava moguænost veta - 2003-02-28


Ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov je ukazao tokom posete Pekingu da se ruska vlada protivi svakoj rezoluciji Ujedinjenih nacija koja bi mogla da dovede do rata u Iraku i da bi mogla da stavi veto na takvu meru u Savetu bezbednosti. Dopisnik Glasa Amerike iz Pekinga Džim Rendl izveštava o pojedinostima.

Šef ruske diplomatije Igor Ivanov je saopštio da Rusija ne podržava ni jednu rezoluciju Ujedinjenih nacija koja bi mogla da otvori put vojnoj akciji da bi se Irak razoružao.

Ivanov je ukazao da bi Rusija mogla da bi blokira rezoluciju Ujedinjenih nacija vetom, ukoliko veto bude potreban da bi se saèuvala medjnarodna stabilnost. Ivanov je to predoèio u Pekingu dan posle zajedièkog saopštenja Kine i Rusije u kome se naglašava da se rat u Iraku “može i treba izbeæi.“ Amerièka vlada traži podršku novoj rezoluciji Ujedinjenih nacija kojom bi se odobrila vojna akcija. Rusija, Kina i Francuska se protive vojnoj akciji u ovo vreme i podržavaju rezoluciju na osnovu koje bi se nastavile vojne inspekcije Ujedinjenih nacija u Iraku najmanje još èetiri meseca. Iraèka vlada je obeæala da æe se odreæi svog oružja masovnog uništenja na kraju Zalivskog rata. No, amerièka vlada tvrdi da Irak, uprkos mnogim rezolucijama tokom prošlih dvanaest godina, još uvek ima takvo oružje i da ga krije od medjunarodnih vojnih inspektora koji bi trebalo da osiguraju da je uništeno. Sjedinjenim Državama je potrebno devet od ukupno petnaest glasova u Savetu bezbednosti da bi nova rezolucija bila usvojena, ali u ovom trenutku može raèunati na samo èetiri glasa, ukljuèujuæi svoj glas. Èak i ako bude nadjeno devet glasova, rezolucija bi mogla biti odbijena vetom bilo kojeg stalnog èlana Saveta bezbednosti, ukljuèujuæi Rusiju, Kinu i Francusku. Osvræuæi se na krizu sa Severnom Korejom, šef ruske diplomatije, Igor Ivanov, je kritikovao severnokorejsku vladu zbog korišæenja, po njegovim reèima, “metoda pretnji“ u sporu o nuklearnim ambicijama Severne Koreje. Spor je izbio u oktobru prošle godine kada je amerièka vlada saopštila da je severnkorejska vlada prekršila medjunarodne sporazume svojim tajnim programom proizvodnje nuklearnog oružja. Severnokorejska vlada je nedavno reaktivirala jedan nukleari reaktor koji - po mišljenju eksperata - može da bude upotrebljen za proizvodnju nuklearnog oružja.

XS
SM
MD
LG