Linkovi

Kongres nezadovoljan saveznicima SAD - 2003-02-28


Dok amerièka vlada nastavlja pregovore sa kljuènim saveznicima o najnovioj rezoluciji o Iraku, zakonodavci na Kapitol hilu su sve nestrpljiviji zbog-kako smatraju- pokušaja nekih saveznika da potkopaju amerièke interese i rat protiv terorizma. Izveštaè Glasa Amerike sa Kapitol Hila, Den Robinson, navodi pojedinosti.

Frustracija je svakim novim danom sve veæa na kongresnim pretresima o nizu pitanja--od Iraka, Bliskog istoka i kontrole naoružanja do budžeta, èak i obrazovanja. Mnogi zakonodavci, kako republikanci tako i demokrate, nezadovoljni su držanjem bliskih amerièkih saveznika Nemaèke, Francuske i Rusije. Kritikovanju nije izmakla èak ni Turska koju mnogi poštuju kao jednog od najpouzdanijih prijatelja u NATO-u. Dok se turski parlament priprema da odobri stacioniranje amerièkih trupa pred moguæi vojni napad na Irak, neki republikanci u Predstavnièkom domu su gnevni zbog onog što je Bela kuæa morala da uradi da bi privolela tursku vladu na saradnju. Prema reèima èlana Predstavnièkog doma Stiva Èabota (Steve Chabot) iz Floride :

“Mislim da je sramotan naèin na koji su Sjedinjene Države držane kao talac od strane nekih èija bi saradnja trebalo da bude bespogovorna.“

Sa Èabotom se slaže i njegova koleginica u Predstavnièkom domu Ileana Ros-Lehtinen:

“Zaprepašæuje me što vidim da smo morali da kupimo podršku Turske po tako visokoj ceni da bi saradjivala u medjunarodnom ratu protiv terorizma koji æe koristiti njoj koliko i Sjedinjenim Državama.

Zakonodavci su kritikovali Tursku tokom debate u Predstavnièkom domu o stimulativnom ekonomskom planu predsednika Džordža Buša. Kritrièarima se pridružio i najnoviji èlan Kongresa, Ram Emanuel iz Ilinoisa.

“Mislim da je tokom prošle dve nedelje Turska bila usredsredjena na utvrdjivanje pazara. Nažalost, Turska je dobila sredstva koja su potrebna našoj deci, našoj policiji i našim lekarima i medicinskim sestrama da bi obezbedili lekarsku negu.“

No, najoštrije je kritikovan tradicionalni saveznik Sjedinjenih Država u NATO-u koji se protivi stavu amerièke vlade prema Iraku u Savetu bezbednosti. Republikanski èlan Predstavnièkog doma Vilijem Dženklou (William Janklow) prozvao je tog saveznika.

“Desetine hiljada Amerikanaca su poginule posle iskrcavanja u Normandiji i na drugim bojištima u Francuskoj iz jednog jedinog razloga da oslobode francuski narod i narod Evrope od tiranije i opresije. Ovo je sada naš rat protiv terorizma. Teroristi nisu naleteli avionima na Ajfelovu kulu. Nije napadnut Bundestag u Bonu, ni polja u Belgiji. Napadnute su Sjedinjene Amerièke Države. Odluèili smo da stupimo u borbu protiv terora. Oni bi trebalo da budu s nama.“

Amerièki zakonodavci su takodje kritikovali ruskog predsednika Vladimira Putina . Prema reæima èlana Predstavnièkog doma, Henrija Hajda (Henry Hyde):

“ Podrška Rusije naporima Francuske da omete akciju Sjedinjenih Država i Britanije u pogledu Iraka predstavlja nepovoljan potez i uz druge poteze, poput izgradnje nuklearnog reaktora u Iranu, predstavlja veliku smetnju dobrim odnosima izmedju naše dve zemlje.“

Neki zakonodavci predano nastoje da spreèe nepovoljno reagovanje u Kongresu jer strahuju da bi moglo naneti trajnu štetu odnosima sa amerièkim saveznicima u NATO-u. Neki zakonodavci, kako republikanci tako i demokrate, podstetili su da je podrška Turske bila kritièna u operaciji “Pustinjska oluja“ 1991. da bi se Kuvajt oslobodio iraèke kontrole. Medjutim, kongresni posmatraèi zakljuèuju na osnovu komentara u Predstavnièkom domu i Senatu da je jasno da Francuskoj i Nemaèkoj neæe biti lako da poprave štetu koju su pretrpele na Kapitol hilu.

XS
SM
MD
LG