Linkovi

Intervju Kolina Pauela Glasu Amerike - 2003-02-28


”Iraku smo dali puno vremena da se razoruža - još od 1991.,“ rekao je Kolin Pauel. ”Jednostavna èinjenica glasi - Irak se nije razoružao. U medjuvremenu je usvojeno 16 rezolucija U-N-a, a Bagdad još uvek nije adekvatno odgovorio. Poslenju šansu smo im dali rezolucijom 14-41. Medjutim, oni se još uvek nisu razoružali i povinovali zahtevima medjuanrodne zajednice. Ukoliko želimo da medjunarodna zajednica i njena reè imaju smisla, posebno kad se radi o ozbiljnom pitanju kao što je oružje za masovno uništavanje, pre ili kasnije mora se stupiti u akciju. Mi smo se svojevremeno složili sa Francuskom - koja je sa nama glasala za rezoluciju 14-41 - da se ovde radi o razoružanju. Ali, mi ne smatramo da stvari treba jednostavno pustiti, uz obrazloženje da je potrebno više inspektora i više vremena za inspekcije. Ne radi se o broju inspektora ni o dužini inspekcija --- radi se o povinovanju Iraka.

SAD èvrsto veruju da se približava trenutak kada æe od Iraka biti zatraženo da se neodložno povinuje tim zahtevima ili se suoèi sa konsekvencama koje ukljuèuju moguænost vojne akcije za njegovo razoružanje i ustolièenje novog režima koji æe biti odgovorniji prema svom narodu, koji æe zaustaviti kršenja ljudskih prava u Iraku, eliminisati oružje za masovno uništavanje, i doprineti regionalnom miru.“

Zamoljen da uzvrati na kritiku nekih da bi SAD trebalo efikasnije da se pozabave rešavanjem palestinskog problema na Bliskom istoku i da imaju dvostruke standarde u tom regionu, amerièki državni seketar Pauel je rekao:

”Ne slažem se sa tom kritikom. Mi radimo na palestinskom problemu; predsednik je o tome govorio pre par dana kada je izrazio predanost procesu koji je izradio ”bliskoistoèni kvartet“ a kojim je predvidjena miroljubiva koegzistencija Palestine i Izraela. Predsednik nije samo privržen toj viziji veæ i radi u cilju njenog ostvarenja. Nadamo se da æe taj plan uskoro biti dovršen i objavljen. Predsednik takodje zna da izgradnja naselja na okupiranim teritorijama mora biti obustavljena. Bliskoistoènom mirovnom procesu smo predani koliko i razoružanju Iraka.“

Kakva uveravanja mogu SAD da pruže muslimanskom svetu da rat protiv Iraka nije i rat protiv islama, glasilo je sledeæe pitanje sekretaru Pauelu.

”Pogledajte šta smo uradili za islam tokom protekle decnije. Kada je Irak izvršio invaziju na Kuvajt, mi smo pritekli u pomoæ Kuvajtu i proterali iraèku vojsku. Mi tada nismo krenuli na Bagdad, veæ smo Kuvajt vratili Kuvajæanima. Kada su muslimani na Kosovu bili u opasnosti, i njima smo pritekli u pomoæ. Kada su talibani Afganistan pretvorili u jezgro terorista, mi smo uklonili talibane sa vlasti i proterali Al Kaidu iz te zemlje. I šta radimo od tada? Gradimo bolnice, gradimo puteve, gradimo škole i pomažemo afganistanom narodu da uspostavi sopstvenu vladu. SAD ne osvajaju, ne otimaju tudji suverenitet, ne otimaju nièiju naftu! Mi pomažemo u stvaranju mira i stabilnosti... U Americi imamo i džamije, i crkve i sinagoge. Naše akcije nisu usmerene protiv Islama, naše akcije su usmerene protiv terorizma,“ rekao je amerièki državni sekretar, Kolin Pauel.

XS
SM
MD
LG