Linkovi

Nov prodor u oblasti kompakt diskova - 2003-02-28


Jedan od vodeæih proizvodjaèa kompakt diskova - Optical Disc Corporation - objavio je da je osvojio proizvodnju nove vrste kompakt diskova, koji predstavljaju kombinaciju trajnog zapisa i prostora na kome mogu da se upisuju nove informacije. Do sada, imali smo samo jednu ili drugu vrstu. Novi diskovi, nazvani CDR-ROM, su standardnog preènika od 12 santimetara i mogu da se koriste u svakom kompjuteru. U tome i jeste najveæi prodor. Istina, i do sada su postojali kompakt diskovi na kojima je bilo moguæe naknadno upisivati nove informacije, ali je za to bio potreban poseban uredjaj, nedostupan vlasnicima obiènih kompjutera. Novi kompakt disk moæi æe da se koristi u svakom kompjuteru koji ima takozvani ”rezaè,“ odnosno uredjaj za snimanje i reprodukciju. Kompakt diskovi imaju kapacitet do 700 megabajta, što je prilièno veliki prostor, ali je on èesto samo delimièno iskorišæen. Na primer, velika je verovatnoæa da je CD vašeg omiljenog pevaèa ili rok grupe samo do pola ispunjen muzikom. To je kao da ste kupili knjigu koja je ispisana smo do pola, dok su ostale stranice prazne. To je ponekad zgodno za dodavanje beleški, lepljenje slika ili iseèaka iz novina koji su u vezi sa sadržajem knjige. E, to æete sada moæi da radite i na kompakt diskovima. Osim toga, ovo otvara mnoge nove moguænosti za bolju zaštitu od piraterije i upisivanje šifri za zaštitu podataka.

XS
SM
MD
LG