Linkovi

Savet bezbednosti još uvek podeljen oko Iraka - 2003-02-28


Posle diskusije koja je iza zatvorenih vrata trajala nekoliko sati, jaz se poveæava izmedju Britanije, Sjedinjenih država i Španije, koji veruju da se približava vreme za nasilno razoružavanje Iraka, i ostalih èlanova Saveta bezbednosti koji su neopredeljeni ili smatraju da inspekcije treba da se nastave, možda i za više meseci. Neke diplomate kažu da je u Savetu vradala izuzetno neprijatna atmosfera i da je debata završena bez sporazuma i sa puno gorèine. Ambasador Francuske Žan Mark de la Sablier je posle izlaska sa sednice izjavio da i dalje želi da zna zašto nema druge opcije osim rata.

”Veæina èlanova Saveta misle da još nije vreme za odluku o poèinjanju rata, naglasio je de la Sablier.“

Francuska, Nemaèka, Kina i Rusija žele da se inspektorima da još oko èetiri meseca za potragu za zabranjenim naoružanjem u Iraku. U nacrtu rezolucije koje su predložile Sjedinjene države, Britanija i Španija, od Saveta bezbednosti se medjutim zahteva zakljuèak da je Irak izgubio poslednju šansu da se dobrovoljno razoruža i da zbog toga mora da snosi posledice. U medjuvremenu, inspektori su saopštili da je Irak u principu pristao da ispuni njihov zahtev i poène sa uništavanjem raketa kratkog dometa al Samud II. Britanski ambasador Džeremi Grinstok je posle izlaska sa sednice Saveta pak podsetio da inspektorski tim Hansa Bliksa u svim dosadašnjim izveštajima nije ukazao da je Bagdad pokazao punu saradnju.

”Da li su Iraèani to pokazali? Ne, inspektori ni jednom nisu rekli da je takav progres ostvaren, naveo je Grinstok.“

Pokušavajuæi da premoste jaz izmedju suprotstavljenih strana u SAvetu bezbednosti, Kanadjani sada predlažu kompromis po kojem bi se inspekcije nastavile do kraja marta pre donošenja bilo kakve odluke o korišæenju sile. Zemlje koje se još dvoume poput Èilea i Meksika, nagovestile su da bi prihvatile takav predlog, iako ga je Bušova administracija veæ odbacila kao nepotrebno otezanje. Hans Bliks bi do subote trebalo da preda još jedan izveštaj SAvetu, a njegov portparol je izjavio da æe taj izveštaj biti slièan prethodnim u kojima je Bagdad dobio mešovite ocene za saradnju. Ukoliko to bude sluèaj, obe strane u debati dobiæe novu municiju za podršku svojih suprotstavljenih stavova - dakle da je vojna intervencija neizbežna, odnosno da inspekcije treba nastaviti.

XS
SM
MD
LG