Linkovi

Virtualan protest protiv rata u Iraku - 2003-02-27


Telefonske centrale u amerièkom Senatu i Beloj kuæi bile su juèe zagušene stotinama hiljada telefonskih poziva i faks poruka kojima Amerikanci iz svih krajeva zemlje izraili protivljenje moguæem ratu sa Irakom. O tome javlja saradnica Glasa Amerike Stefani Ho.

Cilj protestnih telefonskih poziva je bio da se Amerikancima omoguæi da uèestvuju u masovnim demonstracijama protiv moguæeg rata sa Irakom a da ne napuste svoj dom. Organizatori akcije “Pobedi bez rata“ zatražili su od gradjana iz svih pedeset saveznih država da pozovu telefonom svoje senatore i Belu kuæu ili da im pošalju faks poruke. Gradjani su to i uèinili, stotine hiljada njih, prema senatskim izvorima, i zagušili telefonske linije i otežali rad zakonodavaca na Kapitol hilu. Direktor akcije “Pobedi bez rata“ Tom Endrjus je ukazao da je cilj virtualnog protestnog marša bio da se amerièkim politièkim liderima da do znanja da deo amerièke javnosti ne želi rat.

“Lideri æe shvatiti da smo organizovani , usredsredjeni i voljni da preduzmemo politièku akciju. Ako ste kao èlan Senata ili Predstavnièkog doma zabrinuti za svoju politièku buduænost, nadamo se da æete postupiti ispravno u pogledu Iraka jer bi to bilo politièki mudro. “

Ogroman broj telefonskih poziva je odrazio se ne samo na rad senatora nego i novinara koji izveštavaju o Senatu. Reporterka Glasa Amerike sa Kapitol hila Debora Tejt kaže da je novinarska prostorija u Senatu bila neobièno tiha.

”Bilo je sablasno tiho. Nisam shvatila uticaj tog vurtualnog protesta dok nisam otvorila svoju ekektronsku poštu i našla mnoge poruke ljudi koji su se žalili da nisu mogli da me kontaktiraju telefonom jer je linija stalno bila zauzeta. “

Virtualni protest je održan dok amerièka vlada nastoji da zadobije medjunarodnu podršku vojnom udaru na Irak zbog iraèkog oružja masovnog uništenja. Pre tog protesta održane su masovne antiratne demonstracije širom sveta. Direktor akcije “Pobedi bez rata“ Tom Endrjus ukazuje da æe grupa, ukoliko virtualni protest bude uspešan, organizovati svetsku internet i i-mejl kampanju.

XS
SM
MD
LG