Linkovi

U CG ukinut cenzus za izbor predsednika - 2003-02-27


Predsjednik Republike biæe kandidat koji u prvom izbornom krugu dobije više od polovine vazeæih glasova, rekao je u obrazloženju jedan od autora izmjena zakona Borislav Banoviæ (SDP) i dodao da, ukoliko se taj uslov ne ispuni: “...u drugom krugu za pred ce biti izabran onaj kandidat koji dobije veæinu važeæih glasova”

Izmjenama zakona pooštrava se kontrola potpisa podrške izbornoj listi. Za kršenje demokratske izborne procedure, zakonom su predvidjene oštre, pa i zatvorske kazne koje sankcionišu ritisak na biraèe, saopštio je jedan od èlanova komisije koja je saèinila prijedlog izmjena zakona Vuksan Simonoviæ (SNP):

“Posebno u državnim organima, javnim preduzeæima i ustanovama, smatrali smo cjelishodnim da treba propisati odredjene kaznene odredbe koje sadrže i kvalifikaciju biæa kriviènog djela”.

Danas je obilježeno 10 godina zloèina u stanici Štrpci u kojoj je iz voza na pruzi Beograd-Bar oteto i ubijeno 19 gradjana muslimanske nacionalnosti. Jedan od najvažnijih aspekata otmice u Štrpcima je dokumentacija ŽTP Beograd, koja je kao strogo povjerljiva informacija èuvana do maja 2002. godine, rekao je zastupnik ošteæenih porodica advokat Dragoljub Todoroviæ:

“Iz tog materijala še vidi potpuno jasno, sa svim dokazima, da su o otmici u Štrpcima unapred, mesec dana ranije, znale sve strukture, zelježnièke, politièke, policijske, vojne…”

Dodajmo da je Crnogorski helsinški komitet za ljudska prava danas zatražio od državnih organa Crne Gore da saopšte da li je otvorena istraga protiv bivšeg predsjednika Jugoslavije Dobrice Æosiæa, koji je tu funkciju obavljao u vrijeme kada je izvršena otmica grupe Muslimana u Štrpcima.

XS
SM
MD
LG