Linkovi

Pentagon tvrdi da se koalicija proširuje - 2003-02-26


Jedan visoki funkcioner administracije predsednika Buša kaže da se više od dvadeset zemalja prijavilo za kako se zvanièno navodi ”razlièite aspekte vojne akcije“ u Iraku. Isti funkcioner je, pod uslovom da ostane anoniman, opisao tu koaliciju kao ”rastuæu i enegiènu“. Isti funkcioner predvidja da bi ta koalicija mogla biti veæa od grupe od 36 zemalja koje su uèestvovale u Zalivskom ratu. Sjedinjene Države su, kao vodeæi uèesnik, veæ razmestile više od 200 hiljada pripadnika oružanih snaga za potencijalni konflikt sa Irakom, od èega je blizu polovina stacionirana u Kuvajtu. Britanija je druga po velièini èlanica koalicije, sa blizu 40 hiljada vojnika. Pomenuti visoki funkcioner Pentagona kaže da obim koalicije demantuje gledišta da su nedavne kritike sekretara za odbranu Donalda Ramsfelda upuæene nekim od tradicionalnih amerièkih saveznika potkopale nastojanja na izgradnji koalicije. Tokom proteklih nekoliko nedelja, Ramsfeld je kritikovao francusko i nemaèko protivljenje novom ratu sa Irakom opisujuæi te zemlje kao ”staru Evropu“. On je takodje svrstao Nemaèku sa Kubom i Libijom medju protivnike rata, što je razgnevilo mnoge Nemce. Ove nedelje u Vašingtonu, gospodin Ramsfeld je ublažio te izjave kad mu je sa dozom humora postavljeno pitanje zašto se administracija ne zalaže razgovore sa Severnom Korejom kad i dalje održava diskusije sa Francuskom. Njegov odgovor je izazvao smeh:

”U to više neæu da ulazim. Francuzi su naši saveznici u NATO-u, dok je Severna Koreja nešto sasvim drugo.“ Donald Ramsfeld je zatim insistirao da ne misli da su odnosi u okviru NATO-a bespovratno narušeni ovom kontroverzom. On je istakao da je NATO prošao kroz mnoge teške periode, ali je i dalje ostao vodeæa stabilizaciona sila.

XS
SM
MD
LG