Linkovi

Poslednje zbogom sonde Pionir 10 - 2003-02-26


Svemirska sonda Pionir 10, namenjena istraživanju dubokog svemira, poslala je svoj poslednji slab signal. Poslednja poruka koja je sadržavala neke korisne podatke primljena je aprila prošle godine, a od tada signali su bili sve slabiji. Sonda Pionir 10 lansirana je 2. marta 1972. godine, sa predvidjenim korisnim životom od svega 21 mesec i zadatkom da se približi planeti Jupiter. Kada je prošla kraj Marsa i poslala mnoge nove podatke o toj planeti, sonda je nastavila ka delovima kosmosa u koje nikada pre nije kroèila neka ljudskom rukom sagradjena naprava. Bila je prva koja je prošla kroz pojas asteroida, približavajuæi se Jupiteru brzinom od 132 hiljade kilometara na sat. Zahvaljujuæi Pioniru 10 napravljena je mapa Jupiterovih pojaseva radijacije, odredjen položaj magnetnog polja te planete i definitivno ustanovljeno da se ona sastoji pretežno od gasa u teènom stanju. Sonda Pionir 10 je 1983. postala prvi veštaèki objekat koji je presekao orbitu Plutona, najudaljenije planete sunèevog sistema. Njen nauèni zadatak okonèan je još 1997., ali nauènici nisu prekidali kontakt istražujuæi probleme komunikacija na velike razdaljine. U trenutku slanja poslednjeg signala sonda Pionir 10 nalazila se na 12 milijardi kilometara od zemlje. Signal koji je poslala putovao je 11 sati i 20 minuta brzinom svetlosti, da bi stigao do nas. Na sondi se nalazi zlatna ploèica koja opisuje ko smo i kako izgledamo.

XS
SM
MD
LG