Linkovi

Bler poziva na održavanje pritiska na Irak - 2003-02-25


Britanski premijer, Toni Bler, izjavio je da je pretnja upotrebe sile protiv iraèkog predsednika, Sadama Huseina, dovela do ustupaka i da bi takav pritisak trebalo da se održi. On je danas u donjem domu britanskog parlamenta rekao da je “apsurdno” dati više vremena iraèkom lideru, kako je to predloženo u francusko-nemaèkom planu. Detaljnije u izveštaju dopsnice Glasa Amerike iz Londona, Dejl Gavlak.

Premijer, Toni Blair, rekao je pred donjim domom parlamenta da je predsedniku Huseinu data “još jedna, poslednja šansa” da se razoruža ili suoèi sa ratom. On je rekao da nije u pitanju odobravanje dodatnog vremena iraèkom lideru, veæ, kako se Bler izrazio, stopostotna aktivna saradnja sa 12 godina rezolucija UN, ukljuèujuæi najnoviju, 14-41. Bler je ukazao da je samo pritisak na Bagdad rezultirao saradnjom o pitanju oružja masovnog uništenja.

”Kako se nivo pretnji poveæava, tako se poveæavaju i iraèki ustupci. Husein je sada izjavio da neæe uništiti rakete tipa al-Samud, za koje su inspekori utvrdili da predstavljaju kršenje rezolucije 14-41, ali æe pod pritiskom to uèiniti da bi pokazao da saradjuje. Medjutim, da li iko veruje da bi on napravio takve ustupke ili da bi se inspektori sada nalazili na manje od hiljadu milja od Bagdada, da amerièke i britanske trupe nisu nagomilane na granicama Iraka?”

Vodeæi nauèni savetnik predsednika Huseina izjavio je da Irak još uvek razmatra zahtev UN da uništi rekete al-Samud, uprkos izveštaju jedne amerièke televizijske mreže koja je objavila da je predsednik izjavio da æe zadržati to oružje. Bler je pred donjim domom parlamenta izjavio da Britanija neæe zahtevati da se odmah glasa o drugoj rezoluciji, podnetoj u ponedeljak. Medjutim, on je jasno kritikovao protivpredlog Francuske i Nemaèke, kojim bi se inspekcije UN produžile za najmanje èetiri meseca:

“Ako odbije da saradjuje, kao što to sada èini, a mi ne preduzmemo nikakvu akciju, šta onda? Sadam i dalje ostaje predsednik Iraka, a njegovo oružje masovnog uništenja ostaje netaknuto. Volja medjunarodne zajednice se potpuno zapostavlja. UN su ponovo prevarene. Sadam Husein bi u velikoj meri bio ojaèan i ohrabren. Da li iko stvarno veruje da æe to znaèiti mir? Kada se budemo suoèili sa drugim opasnostima u svetu, gde æe biti naš autoritet.”

Bler je izjavio da je put ka miru jasan. Predsednik Husein može u potpunosti da saradjuje sa inspektorima UN i na taj naèin spreèi rat. On je naveo da iraèki lider može dobrovoljno da se oslobodi oružja masovnog uništenja, ili èak da napusti Irak, ali da neæe izbeæi da bude razoružan.

XS
SM
MD
LG