Linkovi

Novi nacrti rezolucija Ujedinjenih nacija o Iraku - 2003-02-25


U nacrtu rezolucije, koji je zvanièno podnela Britanija, navodi se da se Bagdad nije razoružao i nije iskoristio poslednju priliku da se povinuje obavezi da se razoruža. Ambasador Britanije u Ujedinjenim nacijama, Džeremi Grinstok rekao je da taj dokument ima za cilj da se prekine sa neprestanim produžavanjem inspekcija i da se izvrši pritisak na Irak da se bez sukoba odrekne svog oružja masovnog uništenja.

”Da, od Saveta bezbednosti tražimo da donese teške odluke. Jasno je da bi èlanice Saveta više volele da nisu bile dovedene u taj položaj. Mogu to da razumem. Medjutim, Irak ima poslednju priliku da se razoruža dobrovoljno i mirnim putem, ako postupi u skladu sa rezolucijom 14-41.“ Novom rezolucijom bi se proglasilo da je Irak suštinski prekršio prethodne rezolucije, ukljuèujuæi rezoluciju broj 14-41, kojom su inspektori za naroužanje vraæeni u Irak i kojom se pretilo Bagdadu ”ozbiljnim posledicama“, ukoliko ne postupi u skladu sa njenim odredbama. Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte je rekao novinarima da æe 15-èlanom Savetu bezbednosti biti dato vreme da diskutuje o novom dokumentu, ali da debata ne može da se oduži u nedogled:

”Nismo na brzinu doneli ovaj sud. Smatramo da je sada, nakon više od 90 dana, postalo sasvim jasno da Irak ne namerava da se povinuje odredbama rezolucije 14-41 i mislimo da ovaj nacrt rezolucije u potpunosti zaslužuje podršku drugih èlanica Saveta.“ Medjutim, Savet bezbednosti je oštro podeljenih gledišta o tome kako lišiti Irak oružja masovnog uništenja, jer se veæina èlanica protivi upotrebi vojne sile. Francuska, Rusija i Nemaèka su podnele sopstveni plan koji predvidja pooštravanje inspekcije naoružanja za još nekoliko meseci. Sjedinjene Države i Britanija izražavaju sumnjièavost prema tom planu, ali je francuski ambasador u Ujedinjenim nacijama Žan Mark de la Sablijer rekao da nova rezolucija nije neophodna: ”Veoma je jasno da je prioritetno da se Irak razoruža mirnim putem. Nije došao momenat da se diskutuje o tome da li su sve opcije iscrpljene. Nije došao momenat za raspravu o vojnoj opciji. Mi zaista smatramo da bi upotreba sile trebalo da bude poslednje pribežište.“

Glasanje u Savetu bezbednosti se ne oèekuje bar još dve nedelje, ali prva sledeæa diskusija o tom pitanju zakazana je veæ za èetvrtak.

XS
SM
MD
LG