Linkovi

Intervju sa Rozmari Holis, direktorkom Bliskoistoènog odeljenja Kraljevskog instituta za medjunarodne odnose - 2003-02-25


Sjedinjene Amerièke Države i Velika Britanija zapoèele su ove nedelje poslednji diplomatski pokušaj da pridobiju dovoljno glasova u Savetu bezbednosti za upotrebu sile protiv Iraka. Francuska je, zajedno sa Nemaèkom i Rusijom, podnela sosptveni predlog o produžavanju i pooštravanju inspekcija iraèkog naoružanja. Saradnica Glasa Amerike Pat Bodnar pozvala je telefonom Rozmari Holis, direktorku Bliskoistoènog odeljenja u Kraljevskom institutu za medjunarodne odnose, u Londonu.

Rozmari Holis smatra da podnošenje druge rezolucije pokazuje svetu da Sjedinjene Države i Britanija saradjuju sa Ujedinjenim nacijama i da ispunjavaju oèekivanja prethodne rezolucije, usvojene u novembru. Ona smatra da je najvažnije to da æe se Britanci i Amerikanci sada konsultovati sa kolegama u Savetu bezbednosti. Ali, kakve bi mogle da budu posledice francuske inicijative za usvajanje alternativne rezolucije? ”To æe pojaèati napetost, ako Francuzi budu gurali drugaèiju rezoluciju od amerièke. Konfrontacija je veæ prilièno ozbiljna i sve je manje izgleda da se postigne kompromisno rešenje pre isteka povoljnog vremena za rat. Zbog ovakvih napetosti i zbog novih informacija o tome koliko bi pogrešna mogla da bude ova kampanja, ima onih koji pitaju: zašto sve ovo mora da se obavlja u takvoj žurbi?“ pita se Holis. Kako izgleda, strane se zalažu za to da se o predlozima glasa u roku od dve nedelje. Rozmari Holis kaže da postoje dve vrste pritiska. Jedan ima za cilj da se, dan posle amerièke invazije na Irak, stekne dovoljno podrške za stabilizaciju tog regiona. A bez podrške Ujedinjenih nacija, šanse da se to sprovede su znatno smanjene. Rozmari Kolis kaže da drugi pritisak diktiraju vremenski uslovi i èinjenica da vojne snage ne mogu beskonaèno da se drže u toj oblasti. Prema tome, koji su sledeæi koraci u iraèkoj krizi? ”Ako ne bude došlo do fundamentalne promene iraèke politike u vezi sa oružjem za masovno uništavanje, za britanskog premijera biæe veoma riskantno da odobri poèetak vojne akcije bez saglasnosti Ujedinjenih nacija“, pretpostavlja naša sagovornica. Prema tome, zakljuèuje Rozmari Holis, ako ništa drugo, ovo nastojanje u narednih nedelju-dve je potreba da se odgovori na potrebe premijera Tonija Blera.

XS
SM
MD
LG