Linkovi

Èipovi se useljavaju u ambalažu - 2003-02-25


Prema jednom istraživanju, šefovi proseèno deset odsto prodavnica u Americi nisu svesni da više nemaju neki artikal na lageru, a èak 40 odsto njih nije svesno da na rafovima više nema odredjene boje ili velièine nekog artikla. Pored ovoga, procenjuje se da je prošle godine u Americi ukradeno, zatureno, izgubljeno ili pogrešno uknjiženo robe u vrednosti od vrtoglavih 31 milijardu dolara! Ali, kako kompjuterski èipovi postaju sve manji i sve jeftiniji, sada je moguæe u ambalažu ili èak u sam artikal ugraditi siæušan radio-uredjaj koji može da komunicira sa specijalnim senzorima postavljenim na strateškim taèkama. Na taj naèin, kompjuteri mogu veoma precizno da prate kretanje svakog komada robe, od trenutka kada napusti fabriku do trenutka kada je prodat kupcu. Èipovi za radio identifikaciju sada koštaju oko 30 centi po komadu, pa ih velike, bogate firme veæ upotrebljavaju. Senzori i èitaèi mogu da koštaju do hiljadu dolara. Što se tièe masovnije upotrebe, na primer za robu u samousluzi, struènjaci smatraju da je sve iznad 5 centi po èipu preskupo. Ali i tu su izgledi povoljni, jer cene neprestano padaju. Jedan od proizvodjaèa takvih èipova veæ nudi cenu od pet centi po komadu, za narudžbine veæe od milijardu èipova. Èak je i Amerièka poštanska služba poèela veoma ozbiljno da razmatra upotrebu èipova za radio identifikaciju pošiljki. Ko zna, možda æemo jednoga dana moæi lako i jednostavno da pronalazimo zagubljene kljuèeve, kišobrane, naoèari i omiljene olovke.

XS
SM
MD
LG