Linkovi

Borba gledišta u vezi sa Irakom - 2003-02-25


Ovom novom rezolucijom se proglašava da je Irak materijalno prekršio obavezu da se razoruža i traži od Saveta bezbednosti da zakljuèi da je Bagdad sada propustio da iskoristi poslednju priliku da preda svoja oružja za masovno uništavanje.

“Iraèki režim se ne razoružava.”

Predsednik Buš je u Beloj kuæi ponovo upozorio da Ujedinjene nacije rizikuju da izgube svoju važnost ukoliko ne odobre ove mere, kojima se Bagdadu preti da æe snositi ozbiljne posledice ako se ne razoruža, što je formulacija koju bi Sjedinjene Države i Britanija mogle da iskoriste kao zakonsku osnovu za vojnu akciju. O tome je govorio i portparol Bele kuæe, Arijel Flajšer.

“Predsednik je uveren, kao što je rekao i tokom vikenda, da æe rezolucija biti prihvaæena kada je èlanovi Saveta bezbednosti vide i kada doðe na glasanje.”

Britanski ministar inostranih poslova, Džek Strou, oèekuje da æe se za ovu - 18. rezoluciju Saveta bezbednosti o Iraku, glasati sredinom marta.

“Ostaviæemo dovoljan period od dve nedelje, možda i nešto više, pre nego što zatražimo odluku.”

Meðutim, Francuska i Nemaèka su odmah odbacile ovu novu rezoluciju. Posle sastanka u Berlinu sa nemaèkim kancelarom Gerhardom Šrederom, francuski predsednik Žak Širak je izjavio novinarima da je saglasan sa veæinom èlanica Saveta bezbednosti - koja i dalje želi da inspektorima Ujedinjenih nacija za naoružanje obezbedi još vremena.

“U stvari, mi u sadašnjoj situaciji ne vidimo ništa što bi opravdalo novu rezoluciju. Rat je uvek najgore rešenje. On je uvek neuspeh. Uvek je dramatièan. Uvek je tragièan i moramo da uèinimo sve da ga izbegnemo.”

Francuska i Nemaèka umesto ove rezolucije, nude svoj plan kojim bi se tražilo produženje roka za razoružanje Iraka - na još èetiri meseca - uz odreðene korake koje bi Bagdad morao da uèini da bi izbegao rat. Glavni inspektor Ujedinjenih nacija za naoružanje, Hans Bliks, veæ je izvestio Savet bezbednosti da se Irak nije potpuno razoružao i da ne može da podnese raèun za mnoge od svojih zabranjenih programa oružja. Ali takav nalaz nije uspeo da ubedi veæinu èlanica Saveta bezbednosti da inspekcije nisu uspešne i da je rat jedina opcija koja preostaje u ovom trenutku. Sjedinjenim Državama i Britaniji su za usvajanje predložene nove rezolucije potrebni glasovi još najmanje 7 od ukupno 15 èlanica Saveta bezbednosti - i da pri tome Rusija, Kina ili Francuska ne stave veto. Meðutim u ovom trenutku, one mogu da raèunaju još samo na glasove Španije i Bugarske.

XS
SM
MD
LG