Linkovi

Malezijski premijer upozorio da je svet zapao u strašne nevolje - 2003-02-24


Lideri 116 èlanica Pokreta nesvrstanih zemalja, otvorili su dvodnevni samit u Maleziji apelujuæi na Irak da u potpunosti saraðuje sa inspektorima Ujedinjenih nacija za naoružanje. Meðutim, lideri su takoðe oštro kritikovali Zapadne sile koje prete ratom za razoružavanje Iraka - bez saglasnosti Ujedinjenih nacija. Dopisnik Glasa Amerike Skot Bob izveštava iz Kuala Lumpura da je raspoloženje na samitu tmurno i da govornici istièu da je situacija u svetu danas ozbiljna isto koliko je bila i za vreme hladnog rata.

Malezijski premijer Muhamed Mahatir je danas preuzeo predsedavanje Pokretom nesvrstanih, upozoravajuæi da je svet zapao u strašne nevolje. Mahatir je ukazao da se situacija nije poboljšala od završetka hladnoratovskog odmeravanja Istoka i Zapada pre više od jedne decenije. “Sve velike nade posle završetka hladnog rata su išèezle. A sa teroristima i antiteroristima koji zaslepljeno petljaju boreæi se meðusobno, situacija još dugo neæe biti normalna”, izjavio je Mahatir Malezijski premijer je rekao da je terorizam u porastu delimièno i zbog razoèaranja koje meðu muslimanima izaziva izraelsko-palestinski sukob i drugih nepravdi koje smatraju da im se nanose. Takoðe i zbog, kako se izrazio, obnavljanja stare evropske osobine da želi da dominira svetom. “Rat, prema tome, mora da se proglasi nezakonitim. Sve to moraju da sprovode multilateralne snage pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Nijednoj zemlji ne bi trebalo da se dozvoli da ureðuje svetski poredak, a najmanje od svega da odluèuje kakvu akciju æe da preduzme i kada”, smatra Mahatir. Samit se održava u senci sporenja oko iraèkih i severnokorejskih vojnih programa. Svi uèesnici se pretežno protive vojnoj akciji, ali se na Irak kao èlana pokreta vrši pritisak da u potpunosti saraðuje sa nastojanjima da se razoruža, koja predvode Ujedinjene nacije. Dosadašnji predsedavajuæi Pokreta nesvrstanih, južnoafrièki predsednik Tabo Mbeki, izneo je šta oèekuje da æe biti uneto u sutrašnju završnu rezoluciju samita. “Mir i stabilnost u našim zemljama i ostatku sveta zahtevaju da Irak, dugogodišnji èlan našeg Pokreta, u potpunosti saraðuje sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija i inspektorima za naoružanje i uveri celo èoveèanstvo da nema oružja za masovno uništavanje”, rekao je Mbeki. Meðutim, južnoafrièki predsednik je dodao da svet traži da svi - ukljuèujuæi i moænije zemlje - poštuju nalaze inspektora za naoružanje i odluke Saveta bezbednosti. U meðuvremenu, pripremljen je nacrt rezolucije o Severnoj Koreji u kojem se navodno traži miroljubivo rešenje krize izazvane obnavljanjem ilegalnog severnokorejskog nuklearnog programa. Ipak, u nacrtu se izbegava imenovanje krivca za krizu. Pre sutrašnjeg završetka samita, takoðe se oèekuje rezolucija kojom se osuðuje izraelsko nasilje na palestinskim teritorijama.

XS
SM
MD
LG